Slavnosti vína 2021 v UH

Protože ani „covid“ nám nevyhnal ze srdce lásku k písničce a tancování, proto se i letos zúčastníme průvodu na Slavnostech vína ( i když za ztížených podmínek). Vzhledem k tomu, že musíme tento pátek skrz stravenky nahlásit počet lidí, prosíme všechny rodiče a Botíky, kteří s námi do průvodu půjdou, aby se nahlásili na mob.723059702 p. Zábojníková (stačí SMS, WhatsApp,Viber…) nebo mail -blanka.zabojnikova@seznam.cz.

Podmínky účasti na SV :

  • vyplnění formuláře „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“ ( je k dispozici na stránkách obce, na stránkách Botíku, Infocentrum UH…., bude možnost vyplnit i na zkoušce v pátek 3.9.
  • dospěláci musí splňovat podmínku antigenního testu nebo PCR testu nebo očkování nebo prodělání covidu
  • děti do 6 let nepotřebují nic
  • děti od 6 let – stačí potvrzení ze školy, že byly 6.9.2021 ve škole testovány (toto potvrzení se musí vydat dopředu, spoléhá se na odpovědnost všech zúčastnělých). Pokud se nahlásíte p. Zábojníkové, domluví to s řediteli škol.
  • Čestné prohlášení nebo potvrzení ze školy je potřeba dodat p. Zábojníkové ( na zkoušce 3.9., do ZŠ v Březolupech, domů…) do 3.9., nejpozději do neděle 5.9. V pondělí musíme odevzdat tyto tiskopisy organizátorům Slavností vína, tam budou po dobu jednoho měsíce uzavřeny v trezoru a poté zkartovány.
  • za odevzdané tiskopisy dostaneme pro každého nalepovaci náramek, který nám umožní vstup bez kontroly do všech prostor na Slavnostech.
  • pro zájemce bude v parku Jezuitské zahrady v UH zřízeno odběrové místo pro testování

KROJE NA SLAVNOSTI

Botíci svůj souborový kroj, rodiče, sourozenci , prarodiče, přátelé …….možnost bezplatného zapůjčení kroje v naší Půjčovně krojů (ÚT + ST 17-19 HOD., V PÁTKY PO ZKOUŠKÁCH NEBO DLE DOMLUVY).