Dětské taneční zkoušky – podzim 2021

Svoláváme všechny malé „Botíčky“ a větší „Botíky“ na společnou zahajovací taneční zkoušku, a to v pátek 3.9.2021 od 17 do 18.30 hodin do březolupské haly. Harmonogram dalších zkoušek bude zveřejněn později podle počtu dětí. Kdo díky „covidu“ vyrostl z kroje, přineste, vyměníme. Pokud se nemůžete tento den zkoušky zúčastnit , dejte vědět, abychom s vámi dále počítali (mob.723 059 702). Jestli již někdo nebude dále do Botíku chodit, dovezte tento den vrátit kroj ( bude vám navrácena záloha na kroj).

Vedoucí 1.taneční skupinky – Pavla Šopíková, mob. 721425005

Vedoucí 2.taneční skupinky – Martina Ondrůšková, mob. 770694411

Kroje – Blanka Zábojníková, vedoucí souboru, mob. 723059702