Poděkování

Děkujeme všem vedoucím tanečních skupinek a vystupujícím dětem za rychlopřípravu sobotního vystoupení a jejich maminkám a babičkám za nachystání krojů. Akce se konala na podporu dětí z Ukrajiny v rámci projektu mezinárodní organizace UNICEF.