Informace pro rodiče

Vzhledem k tomu, že zkoušky dětí od března neprobíhaly, bude školné za 2.pololetí u dětí, které si zaplatily, převedeno do nového školního roku nebo na požádání vráceno.

Kroje zůstávají dětem doma, kdo se chce odhlásit, donese kroj odevzdat v pátek 26.6.2020 na naši akci v Březolupech za halou od 16 do 18 hod. Záloha na kroj bude vrácena.