tanecni soubor botik
Login: Heslo:

Zkoušky

I.SKUPINA (pátek 16:00-17:00)

Nejmladši skupina dětí, je zde přes 20 členů v předškolním nebo školním věku (4 - 7 let)

Děti se učí poslouchat rytmus, základní chození v párech, zpívání, oblíbené jsou také úvodní rozcvičky a zpívané hry. Pokud je třeba, děti zvládnou i jednoduché vystoupení (např. na hody)

II.SKUPINA (pátek 17:00-18:00)

Tuto skupinu navštěvuje kolem 26 členů (holky jsou v převaze) ve věku 7-11 let. Jedná se většinou o 2.-8.třídu, ale podle vzrůstu a šikovnosti to může být i jinak.

Děti už zvládají základní kroky a rytmus, učí se jednoduché tance, např. strání, boršické, částkov, polky, nebo trnku (popř. předtančení na hody), holky trénují točky, kluci se začínají učit jednotlivé cifry.
Jsou schopné vytvořit také krátké dětské pásmo. I v této skupině se pokračuje v rozvíjení zpěvu.

III.SKUPINA (pátek 18:00-21:00)

Do této skupiny chodí asi 30 tanečníků od 15 let (někdy i dříve). Horní věková hranice je neomezená.

Po náročné rozcvičce většinou následuje kroková rozcvička. Učí se zde tance bílovské, horňácké, dolněmčanské, strání, korytná, zálesí, čardáš, myjava. Z těchto tanců jsou pak udělány jednotlivé taneční pásma. Kluci pravidelně trénují verbuňk a pracují na zpěvu (stejně jako holky).
Tato skupina zvládne spolu s mladšími skupinami i hodinové vystoupení.Všechny zkoušky tanečního souboru Botík se konají ve víceúčelové hale v Březolupech.

Copyright © 2010, Botík, designed by Pavel Mizera, HTML 4.01 Transitional