tanecni soubor botik
Login: Heslo:
Dětský soubor


Dnešní akce pro děti "U nás na dědině" proběhne za každého počasí. Mokrá varianta "U nás na hale".Vchod zezadu. Kdo chce, může si přijet jen pro balíček.
Vzhledem k tomu, že zkoušky dětí od března neprobíhaly, bude školné za 2.pololetí u dětí, které si zaplatily, převedeno do nového školního roku nebo na požádání vráceno.
Kroje zůstávají dětem doma, kdo se chce odhlásit, donese kroj odevzdat v pátek 26.6.2020 na naši akci v Březolupech za halou od 16 do 18 hod. Záloha na kroj bude vrácena.
Zdravíme všechny naše Botíky, malé i velké, jejich rodiče, prarodiče i všechny naše příznivce a známé. Konečně se situace trošku ustálila a tak Vás všechny zveme na táborák "U nás na dědině" - v Březolupech za halou, v pátek 26.6.2020 od 16 hodin. Pro děti připraveny pohybové aktivity, odměny, pro všechny malé občerstvení a špekáčky.Ochutnávky domácích specialit jsou povoleny, stejně tak jakékoliv příspěvky pro děti . Desinfekce zajištěna, ale klidně doneste domácí, není jí nikdy dost. S sebou roušku nebo si zajistit 1,5 m prostoru (kromě rodiny, však už to známe).Všichni se už na sebe moc těšíme.
Přejeme všem našim dětem , jejich rodičům, prarodičům a všem známým co nejzdravější a nejpohodovější prožití velikonočních dnů v kruhu svých nejbližších .Za všechny B. Zábojníková
Vzhledem k současné situaci a uzavření škol se z preventivních důvodů ruší dětské taneční zkoušky. Opatření je platné do odvolání. Děkujeme za pochopení.
4.4. odpoledne - Farmářský jarmark Bílovice
5.6. odpoledne - Filmový festival Zlín
červen - Přehlídka dětských skladeb Topolná

Vše budou organizátoři ještě upřesňovat
I letos půjde náš soubor spolu s březolupskou chasou s fašankovým průvodem po dědině. Zveme všechny děti a jejich rodiče, aby se k nám všichni přidali. Děti z bezpečnostních důvodů musí být pod dozorem svých rodičů. Zapůjčení všech krojů je zdarma, vyzvednutí domluvit s vedoucími. Začátek bude upřesněn.
Omlouváme se všem dětem i rodičům, ale z technických a organizačních důvodů (v hale soukromé akce, nemocnost vedoucích) jsou taneční zkoušky dětí tento i příští týden zrušeny. Zimní krojové součásti, které měly děti půjčeny na vánočním zpívání, můžete vrátit v pátek 13.12. v 18 hodin do půjčovny na zámku nebo po svátcích na zkouškách (první zkouška dětí v pátek 10.ledna 2020). Děkujeme za pochopení.
Zkoušky dětí :
Středa 27.11. –v 18 hod. sóloví zpěváčci + dospěláci na zámku v Půjčovně krojů.
Pátek 29.11. – v 17 – 18 hod. zkouška všech dětí, které budou vystupovat na Vánočním zpívání 7.12. (všechny děti z 2.skupinky + děti z 1.skup.dle uvážení rodičů – je to venku na nádvoří.Takže v hale zkoušky nejsou). Výdej krojů.
Středa 4.12. – v 18 hod. sóloví zpěváčci + dospěláci na zámku v Půjčovně krojů.
Pátek 6.12. – zkoušky normálně v hale.
I letos bude mít Botík na Jarmarku 7.12. svůj občerstvovací stánek. Věříme, že nám maminky a babičky opět vypomohou s pečením dobrůtek. Donést je můžete v pátek 6.12. do haly , případně až v sobotu ráno do 9 hod. Co se neprodá, vezmeme odpoledne na vystoupení na zámku.
KROJE: Kluci košile, drle, může být kožísek, pod to obléct, teplé boty, baranica.
Holky sukně, kacabajka nebo kožíšek, případně vlňáček, pod to obléct, teplé boty, turčák nebo šátek.
Možnost zapůjčení kožíšků, kacabajek, šátků a baranic na zkoušce v pátek 29.11. na zámku.


Další zkouška ve středu 20.11. od 18.30 h. na zámku v Půjčovně krojů.
(dospěláci + děti sóla)
Připomínáme rodičům a známým, že se k nám mohou přidat ke zpívání vánočních koled.
Zkouška - mimořádně tuto středu 13.11.od 18.30 h. v naší Půjčovně na zámku (zpěvová zkouška),
v pátek 15.11. od 18 h.(po dětských zkouškách) nácvik jednoduchého pásma o pastýřech - chlapi.
Termín následující zkoušky se domlouváme vždy podle toho, jak může většina zúčastněných.
Sraz ve 13.45 h., vystoupení asi ve 14.15 h.

I tento rok se připravuje soubor na Vánoční zpívání s Botíkem (v sobotu 7.12.2019 po Jarmarku od 16 hodin na nádvoří zámku v Březolupech). Akce se zúčastní děti z 2.taneční skupinky, u menších dětí necháváme na zvážení rodičů. Koledy se budou děti učit v obou skupinkách. Zveme všechny rodiče, prarodiče a všechny naše přátele, aby se k nám přidali . Zkoušky budou probíhat vždy v pátek od 18 hodin v hale. Kroje zajistíme. Věříme, že se letos sejdeme ve větším počtu a společně tak s dětmi zahájíme krásný sváteční předvánoční čas. Občerstvení ( i hřejivé) zajištěno.
Kdo ještě nezaplatil symbolické školné na tento školní rok může tak učinit u vedoucích na zkouškách. Částka 300 Kč za dítě na celý rok je určena na odměny dětí, případně na opravy dětských krojů.Kroje mají děti půjčeny zdarma, halu nám poskytuje obecní úřad zdarma.
V neděli 3.11. budeme vystupovat v Březolupech v hale pro důchodce. Pravděpodobný začátek ve 14 hod.(ještě upřesníme dle pokynů organizátorů).
Maminky, prosím,zkontrolujte kroj, zda děti z něho nevyrostly !!!!
Rozdávání krojů pro nové děti, případně výměna krojů za větší bude možná vždy po dětských zkouškách v pátek 25.10. nebo 1.11.
Velké poděkování všem dětem, které se zúčastnily hodového průvodu v Březolupech a hlavně velká pochvala za vystoupení.
Nacvičování dětských tanečků všech dětí z řad široké veřejnosti bude probíhat vždy v pátek od 18 hodin v hale.
Nábor nových dětí proběhne v pátek 13.9.2019 na dětských zkouškách od 16 do 18 hod.
I tento rok se soubor zúčastní průvodu na Slavnostech vína v Uh. Hradišti, děti v doprovodu svých rodičů či určených dospěláků. Sraz do průvodu v sobotu 7.9.2019 v 8.15 h. na parkovišti u Kauflandu. Odtud přejdeme na seřadiště našeho regionu „Za Moravú“ do Vinohradské ulice. Během průvodu prosíme všechny krojované o trpělivost a pomoc s uspořádáním dětí. Pracovnice OÚ rozdá všem krojovaným stravenku na oběd (k vyzvednutí ve stravovacím stanu „Pod kaštany“).
Kroje pro rodiče a dospěláky si můžete vyzvednout v Půjčovně krojů na zámku v Březolupech ve středu 28.8, ve čtvrtek 29.8, v úterý 3.9. nebo ve středu 4.9. vždy od 17 do 19 hod. Dětské kroje v pátek 6.9. v hale.
Předem moc děkujeme všem rodičům, kteří s námi půjdou do průvodu a společně tak vedeme děti k lásce k lidové písničce a tradici.
Dětské zkoušky začínají v pátek 6.9.2019 v obvyklé časy -
1.sk - 16-17 hod.
2.sk.- 17-18 hod.
Během měsíce srpna bude Půjčovna krojů otevřena každé úterý, středu a čtvrtek vždy od 16 do 19 hod. Od září pak výdej krojů, případně zkoušky vždy ve středu od 17 do 19 hod. Kroje se vrací vždy v úterý po hodech v 17 hodin. Půjčovna se nachází na zámku v Březolupech. Bližší informace u p. Blanky Zábojníkové na tel.723059702.
Velký dík pro všechny organizátory Pohádkového lesa, děti byly nadšené.
Poděkování dětem za vystoupení na Přehlídce pódiových skladeb v Březolupech. Rodičům za trpělivost a ohleduplnost při zajištění zdárného průběhu akce (přes 300 vystupujících dětí).
Dětské taneční zkoušky – další zkoušky dětí v tomto šk. roce z technických a organizačních důvodů odpadají. Kroje zůstávají dětem přes prázdniny doma. Pokud někdo uvažuje o tom, že by přestal navštěvovat TS Botík, ať si domluví s vedoucími termín odevzdání kroje.
Další termíny akcí a zkoušek sledujte na našich web.stránkách . Děkuji našim vedoucím – Barči Hubáčkové, Marti Ondrůškové, Štěpovi Binarovi i Kubovi Kaňovi za výpomoc na dětských zkouškách. Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Za všechny Botíky B. Zábojníková.
Sobota 25.5.2019 – dětský den – Pohádkový les u “U kameňa“ – pořádá březolupská chasa ve spolupráci s Botíkem a místními složkami. Otevření lesa ve 13 hod., uzavření v 17 hod. Opékání špekáčků od 18 hod. Pitný režim zajištěn.
Neděle 26.5.2019 – Regionální přehlídka pódiových skladeb v hale v Březolupech. Sraz na vystoupení v hale v krojích ve 14.15 hod. (možnost oblečení do kroje předtím v určené šatně v hale). Vystoupení ve 14.30 hod., pak převleky na vystoupení s jinými organizacemi ( kdo má).
Středa 29.5.2019 – vystoupení na Filmovém festivalu na náměstí ve Zlíně. Sraz nejpozději v 15.30 hod. na náměstí ve Zlíně u šatny (postavený stan vedle pódia). Vystoupení po 16 hodině. Pitný režim zajištěn.

V pátek 10.5.2019 si všechna děvčata přinesou na zkoušku svůj kroj (nenažehlený). Některá budou dostávat nový kroj, některým bude poznačena úprava délky sukní. Dále bude probíhat výměna černých botů - cigánek, a to jak u děvčat, tak i u chlapců. Od příštího vystoupení budeme totiž nosit do bot obyčejné bílé sibiřky s volným okrajem (aby nás cigánky nedřely ). Sibiřky si může každý zajistit sám nebo zakoupit na zkoušce za 60 Kč. Odevzdávat se nebudou, zůstávají dětem. Je nutné, aby si všichni cigánky na zkoušku přinesli a děvčata i svůj kroj!
Děkujeme všem dětem za vystoupení na zámku v Březolupech .Středa 1.5.2019 - akce začíná ve 14 hod. Naše vystoupení bude asi kolem 14.45 hod. Sraz v krojích nejpozději ve 14.30 před zámkem v Březolupech. Možnost oblečení do kroje předtím v šatně na zámku.


Od tohoto pátku až do odvolání bude dětská zkouška 2. skupinka prodloužena - od 17 do 18.30 hodin. (musíme trénovat :).
Vzhledem k tomu,že zítra nečekaně nemáme k dispozici halu, bude se akce konat venku v prostorách za halou a ve sklepě v hale. Uzpůsobte, prosím,k tomu oblečení svých dětí. Začátek zůstává pro všechny děti v 16 hodin.
Děkujeme.
Pátek 12.4.2019 – pro všechny děti bude připraven předvelikonoční pohybový program „Od neděle do neděle“. Začátek v 16 hodin v hale v Březolupech, předpokládaný konec v 18.30 h. Děti budou mít možnost si zasoutěžit, zjistit spoustu vědomostí o Velikonocích, vyzkouší si zručnost při výrobě pomlázky či jiných velikonočních dekorací. Za odměnu je bude čekat sladký velikonoční poklad. Samozřejmě jsou zváni i všichni rodiče, prarodiče i ostatní naši přátelé.
Středa 1.5.2019 – vystoupení u příležitosti slavnostního otevření Březolupského zámeckého nádvoří. Předpokládaný čas – odpoledne. Vše ještě OÚ v Březolupech upřesní.
Neděle 26.5.2019 – vystoupení na Přehlídce pódiových skladeb v hale v Březolupech. Předpokládaný čas vystoupení v 15 h.
Středa 29.5. 2019 – vystoupení na Zlínském filmovém festivalu na náměstí ve Zlíně. Předpokládaný čas vystoupení v 17 h.
Upřesňující informace dáme co nejdříve vědět.
Prosíme všechny rodiče, aby si zajistili dovoz dětí na tyto akce. V případě potřeby pomoci informujte vedoucí. Děkujeme.
Výdej a výměna krojů vždy na zkouškách od 12.4.

Sraz dětí, rodičů a známých v 10.45 h v hale. Veškeré informace v sobotu podá Miška Zůfalá a vedoucí dětských skupin Barča Hubáčková a Martina Odrůšková.
Prosíme rodiče, aby si během fašankového průvodu dohlédli na své děti.
Kroje-kluci bílé drle, košile s teplou vestou nebo jen kožíšek, baranička nebo čepice, pod to teple obléct, teplé boty. Holky jen sukénky od kroje, kožíšek nebo kacabajku, pod to teple obléct, turčák (uvážeme v sobotu na“ babušu „) nebo šátek, teplé boty. Rodiče -chlapi krojové nohavice (případně obyč.černé kalhoty), lajbl nebo kordula, košile stačí obyčejná, krojové boty, baranica. Robky sukně od kroja (hodové nebo souborové „dlouhé), kacabaja, turčák nebo šátek, boty vhodné ke kroji. Možnost zapůjčení všech krojových částí.
Výdej dětských krojů možný ještě v pátek 1.3. v 19 h v hale (POZOR -dětské zkoušky nejsou).
Výdej dospěláckých krojů ve středu 27.2. od 19 h. v Půjčovně krojů na zámku.
Všechny kroje pro děti i dospělé budou zapůjčeny ZDARMA.
Děti dnes dostávají na zkouškách písemně tyto informace.
V pátek 1.3. dětské taneční zkoušky odpadají z důvodu jarních prázdnin.
I tento rok vyrazí celý soubor do ulic březolupského velkoměsta. Zveme všechny rodiče a naše příznivce, aby se k nám přidali. Podrobnější informace o průběhu i o možnosti půjčení krojů dostanou děti na zkouškách.
Tento pátek - 1.2.2019 dětské zkoušky z důvodu pololetních prázdnin odpadají.
Příští pátek 21.12.2018 dětské taneční zkoušky odpadají – v hale soukromá akce.

PŘEJEME VŠEM RODIČŮM A NAŠIM PŘÍZNIVCŮM POHODOVÉ VÁNOCE V KRUHU SVÝCH NEJBLIŽŠÍCH, PLNÉ LÁSKY A VZÁJEMNÉHO POCHOPENÍ .

Sejdeme se v novém roce v pátek 11.1.2019.
Děkujeme všem maminkám, babičkám a ostatním rodinným příslušníkům za všechny dobrotky, které nám poslali do našeho prodejního stánku na Březolupském jarmarku. Výtěžek z prodeje bude použit na došití nových dětských krojů.

V sobotu 8.12. 2018 bude celý soubor vystupovat na Vánočním zpívání s Botíkem, které se uskuteční od 16 hod.u březolupského zámku (venku). Budeme zpívat koledy a věříme, že si je s námi přijdou zazpívat nejen rodiče, ale i spousta vašich známých. Pro zahřátí budou pro děti i dospělé zajištěny vhodné „tekutiny“ i malé občerstvení.
Oblečení:
Holky-sukénky od kroje,opasovačku, kacabajku, kožíšek,( příp.teplý svetr, vlňák…),turčák nebo dozvukový šátek (zavážeme před vystoupením), pod to teple obléct, vhodné boty + punčošky, legíny, rukavice…Kdo nemá něco nebo nesežene, rozdáme v pátek 30.11. na zkouškách.
Kluci- drle, košile, na to kdo má kožíšek, kožíškovou vestu, vhodné boty, čepice (může být i baranička natáhlá přes uši), rukavice, pod vše teple obléct. Kdo něco nemá nebo nesežene, rozdáme v pátek 30.11. na zkouškách.
V sobotu 8.12.2018 od 9.30 h. proběhne v březolupské hale Jarmark, kde bude mít TS BOTÍK opět svůj stánek s občerstvením. Věříme, že na nás maminky a babičky nezapomenou a kdo může, donese nějakou dobrotku na prodej (v pátek na zkoušky, případně v sobotu ráno do 9 hod.). Výtěžek bude opět dán na obnovu dětských krojů. Kdyby se vše neprodalo, domlsáme odpoledne na vystoupení. Moc a moc děkujeme.
Taneční soubor BOTÍK přijímá nové děti do tanečních skupin, a to v pátek 9.11.2018 v březolupské hale :
16 hod.-předškolní děti +1.třída
17 hod.-děti od 2.třídy
18 hod.-děti od 8.třidy + "dospěláci"

Počet nově přijímaných dětí vzhledem ke kapacitě skupin omezen.
Taneční zkoušky dětí budou od pátku 9.11. pokračovat v hale v obvyklých časech:
16-17 hod. - 1.skupinka (předškolní děti +1.třída)
17-18 hod.- 2.skupinka (děti od 2.třídy do 7.třídy)
od 18 hod. - starší tanečníci +"dospěláci"
POCHVALA všem dětem, které se statečně zúčastnily náročného průvodu a vystoupení na Slavnostech vína.
Děkujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří šli s námi do průvodu, děkujeme za dobrotky i zdárný průběh celého dne.
Nacvičování vystoupení dětí na hodech z řad veřejnosti zajišťují letos současní březolupští stárci - Ladislav Ovčáček a Petra Pavelková. Informace můžete získat u nich.
Vzhledem k tomu, že stavební úpravy v hale i nadále přetrvávají, dětské taneční zkoušky budou až do odvolání zrušeny (pravděpodobně do březolupských hodů ). Sledujte, prosím, naše webstránky a šiřte informace dále (www.botik.brezolupy.cz- sekce Pro rodiče) Děkujeme.
Slavnosti vína 8.9.2018- sraz do průvodu v sobotu 8.9.2018 v 8.15 h. na parkovišti u Kauflandu. Odtud přejdeme na seřadiště našeho regionu „Za Moravú“ do Vinohradské ulice. Během průvodu prosíme všechny krojované o trpělivost a pomoc s uspořádáním dětí. Pracovnice OÚ rozdá všem krojovaným stravenku na oběd (k vyzvednutí ve stravovacím stanu „Pod kaštany“).Po průvodě si rodiče své děti vyzvednou a sejdeme se ve 14.30 h. ve Smetanových sadech u „Altánku“ (děti oblečeni v krojích, děvčátka již učesaná). Po vystoupení si rodiče své děti vyzvednou.
Předem moc děkujeme všem rodičům, kteří s námi půjdou do průvodu a společně tak vedeme děti k lásce k lidové písničce a tradici.
Dětské kroje neodevzdáváme, kroje rodičů se vrací do půjčovny na zámku v úterý 11.9.2018 od 17 h.
Připomínáme, že ve čtvrtek 6.9. proběhnou zkoušky ve škole:
- 1. skupinka od 16 hod.
- 2. skupinka od 17 hod.
V pátek 7.9. obě skupinky dohromady - generálka s muzikou od 17 hod. za halou, v případě deště ve škole.
Taneční soubor oznamuje, že je již otevřena půjčovna krojů na zámku v Březolupech, a to vždy ve středu od 17 do 20 hod.

Slavnosti vína UH – opět půjdeme všichni do průvodu. Sraz v 8.15 hod.na parkovišti u Kauflandu (v krojích). Po průvodě si rodiče vyzvednou své děti i stravenky pro krojované na oběd a ve 14.30 hod. sraz v krojích ve Smetanových sadech na vystoupení v altánku (asi do15.30 h.).

Zkoušky – ČT -30.8.2018 16.00-17.00 hod. 1.skupinka
17.00-18.00 hod. 2.skupinka
PÁ-31.8.2018 stejné časy
ČT- 6.9.2018 stejné časy
PÁ-7.9.2018 17.00 hod. všichni zkouška s muzikou
Zkoušky budou probíhat pravděpodobně za halou (v hale stále probíhají stavební práce). V případě nepříznivého počasí se přemístíme do školy.
Kroje - ČT – 6.9.2018 – dětské kroje, které si rodiče nevyzvedli v květnu , případně výměna krojů
(na dětských zkouškách, potřeba dopředu nahlásit)
ST- 5.9.2018 - rodiče a ostatní dospěláci do průvodu, od 18.00 hod.v Půjčovně na zámku
Sledujte , prosím,průběžné aktuální informace a šiřte je dál. Děkujeme.

Dnešní výšlap je z důvodu nepříznivého počasí zrušen!
Zatím nám předpověď počasí moc nepřeje. Počkáme, jak se to bude vyvíjet a v poledne rozhodneme.
Připomínáme rodičům,že z důvodu oprav v hale se kroje nevrací,viz Smlouva o výpujčce kroje a Info pro rodice.
TS BOTÍK zve všechny své děti, rodiče, prarodiče a naše příznivce na Cestu kolem světa. Sraz v pátek 8.6.2018 v 16 hodin v Březolupech na parkovišti u hřbitova (možnost parkování nad a pod hřbitovem nebo u pálenice).Účastníci budou vypouštěni po skupinkách, cesta povede za Březolupy (cca 2 km), část po asfaltce, část polní cesta a část udusané kamení. Zdatní tatínci zvládnou cestu i s kočárkem. Navštívíme všechny kontinenty a na konci nás bude čekat občerstvení. Návrat individuálně, starší děti bez rodičů se vrátí hromadně s vedoucími mezi 19 a 20 hodinou.
V případě deště bude akce zrušena.
Fotky jednotlivců z pátečního focení bude možno si stáhnout, p.fotografka pošle během 2 týdnů adresu .
Pevně věříme i s p.fotografkou, že nám to dnes vyjde a uděláme pěkné záběry. Dle předpovědi by to mělo vyjít, maximálně malá přeháňka. Musíme být trpěliví, v případě nepřízně osudu kolem 16.30 hod. se rozhodneme co dál. Doufáme, že všichni rodiče pochopí, že to děláme pro naše děti, aby měli pěknou a kvalitní památku.
Vyšší mocnosti nám včera moc nepřály, i když jsme stále věřili, že sluníčko brzy vykoukne a trávníky osuší. Nakonec jsme s ohledem na naše malé "Botíčky" (aby se nenachladili) akci zrušili. Náhradní termín 1.6. platí. Omlouváme se všem rodičům, kteří trpělivě čekali, že se počasí umoudří a budou moci s dětmi přijet.
Akci rusime.travniky moc mokre.plati nahradni termin 1.6.
Dnesni foceni se kona za kazdeho pocasi.kdyz tak se schovame a pockame...
Focení souboru v pátek 25.5.2018 – sraz v 17 hodin u zámku oblečeni v krojích. Udělají se společné záběry za účelem propagace souboru (plakát, kalendář, kronika, publikace…) . Potom můžete využít paní fotografku k pořízení soukromých záběrů (cenu si p.fotografka domluví). K dispozici budou také tzv. fotokoutky, kde si můžete dělat vlastní záběry. V případě velmi špatného počasí náhradní termín 1.6.2018. Sledujte internetové stránky souboru. Tam budou také k dispozici informace k výšlapu 8.6.2018 a k dalším souborovým akcím.
Z důvodu neodpovědného přístupu některých rodičů k zapůjčeným krojům bylo nutné přistoupit ke změně pravidel půjčování dětských souborových krojů ( viz list s informacemi, který děti dostaly začátkem května). V současné době probíhá obnova krojového vybavení, postupně se pořizují nové součásti. Dnes na focení dostáváte kroj, který se možná do nové taneční sezony bude vyměňovat. Týká se to hlavně děvčat z 2.skupinky. Zkontrolujte, prosím, v jakém stavu jsou rukávce – hlavně háčky, šňůrky,patenty, v případě potřeby, prosím, opravte. Oprané jsou. Děkujeme
Na zkouškách 5.5.2018 byly všem dětem rozdány informace k činnosti souboru do konce tohoto šk.roku. Bohužel jsme některé lístky našli po 1.taneční skupině vyhozené ve vestibulu. Dohlédněte, prosím, aby vám děti tyto důležité informace předaly. Děkujeme
11.5.2018 – normální taneční zkoušky
18.5.2018 – normální taneční zkoušky + po ukončení každé zkoušky výdej krojů (viz níže)
25.5.2018 – společné fotografování celého souboru v krojích za účelem propagace souboru (plakát, kronika, publikace…), pravděpodobně od 16 hod., upřesníme dle požadavků p.fotografky (v případě velmi špatného počasí náhradní termín 1.6.). K focení momentek bude k dispozici fotografka a také různé „fotokoutky“, kde si rodiče po skončení společného focení mohou své děti sami fotografovat.
Červen 2018 –taneční zkoušky nebudou z důvodu stavebních úprav v hale
1.6.2018 – náhradní termín fotografování
8.6.2018 – výšlap celého souboru po okolí Březolup s opékáním špekáčků, ukončení taneční sezóny

Během měsíce června bude probíhat :
-stěhování Dětské krojárny (stavební úpravy v hale)
- stěhování Dospělé krojárny a Půjčovny krojů na zámku (výměna oken + stavební úpravy na zámku)
- obnova internetových stránek souboru
- doplnění archívu souboru (fotografie, videa…)
Prosíme rodiče, kteří by nám mohli poskytnout jakékoliv záznamy z vystoupení a akcí souboru , nechť je pošlou na adresu nebo předají nahrané na jakémkoliv dig.nosiči do konce června 2018. Moc děkujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŮJČOVÁNÍ KROJŮ
Vzhledem k neodpovědnému přístupu některých rodičů k zapůjčeným krojům bylo nutné přistoupit ke změně pravidel půjčování dětských souborových krojů:
- Kroj si převezme a smlouvu podepíše dospělá osoba (rodič, prarodič, teta, mamka od kamaráda…)
- Za zapůjčení kroje se zaplatí záloha ve výši 300 Kč, která bude vrácena při odevzdávání krojů
- Kroj zůstává dětem doma, vracet se bude jen po zveřejnění termínu vedením souboru
- Pokud děti z kroje „vyrostou“, rodiče si včas s vedoucími domluví výměnu
- Podrobná pravidla o výpůjčce budou napsána ve Smlouvě o výpůjčce kroje

Příští týden na Velký pátek dětské taneční zkoušky z důvodu prázdnin odpadají.
V pátek 23.2.z důvodu jarních prázdnin dětské zkoušky nejsou (hodně dětí omluveno).
Děkujeme moc všem dětem i dospělákům, kteří se s námi zúčastnili fašankového průvodu. Děkujeme také našim"botíkovským rodinkám" za super občerstvení během průvodu.
Dětské i dospělácké kroje vraťte, prosím, v pátek na zkouškách. Během jarních prázdnin proběhne inventura krojů. Pokud se nemůžete zúčastnit zkoušky, zajistěte, prosím, jeho odevzdání. Děkujeme
Oznamujeme všem rodičům, prarodičům a všem našim příznivcům, že i letos proluftujeme dědinu s Fašankem, a to v sobotu 10.2.2018. Tentokrát půjdeme všichni, aj malá drobotina ( u malých dětí necháváme na zvážení rodičů, větší děti se všichni těší, máme nachystané i tanečky). Obracíme se na všechny rodiče, prarodiče a ostatní příznivce, aby nás v tom nenechali a v hojném počtu se k nám přidali. Každý pátek od 19 hod. se v hale zkoušejí "Podšable ", tak se, tatínci, nenechte zahanbit a dojděte. Mamky a ostatní ženské dojděte také, zpíváme a nacvičujeme jednoduchý taneček. Nebo se alespoň oblečte do kroje či nějaké masky a přidejte se k nám do průvodu. Pro všechny zúčastněné budou samozřejmě krojové součásti z naší půjčovny zdarma. Děti dostanou kroje až v pátek před Fašankem, protože 2.2.2018 jsou pololetní prázdniny. Děvčátka jen sukně, kacabajky (nebo z domu nějaký kožíšek),šátek a kluci drle, košile, baranice a přes to nějaký kožíšek, vestu…Pod to všichni pořádně obléct a vhodné teplé boty, rukavice, v případě velké zimy raději čepice…Sraz bude kolem 10 hod., na zkoušce upřesníme. Občerstvení zajištěno na Stanovišti u zámku, po zbytek cesty nám snad někdo něco na zahřátí nabídne. Nezapomeňte vzít dobrou náladu!
Tento pátek 22.12. dětské zkoušky nejsou (obsazená hala).
Přejeme všem dětem i rodičům pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku hlavně pevné zdraví, trochu štěstí a splnění všech vysněných přání.
Plánované akce na leden - duben 2018:
Inventura a obnova dětské krojové základny
Půjčovna krojů- praní, čistění, opravy, nachystání na novou sezónu, úklid prostoru na zámku.
Fašanková obchůzka - 10.2.
Výukové dny zhotovování krojových součástí-upřesníme
Předvelikonoční vajcová neděla-upřesníme

I letos bude mít TS Botík svůj občerstvovací stánek na Březolupském jarmarku, který se uskuteční v sobotu 9.12.2017 od 9.30 hodin v hale v Březolupech. Předem děkujeme všem rodičům, prarodičům a známým za sladké příspěvky k prodeji (výtěžek bude dán opět na pořízení a opravy dětských krojů). Dobroty můžete přinést v pátek 8.12. na zkoušky, případně v 8 hodin ráno v sobotu do haly.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S BOTÍKEM
Zveme všechny rodiče, děti, prarodiče a známé na předvánoční koledování s CM Maliny. Setkáme se v sobotu po Jarmarku 9.12.2017 v 16 hod. u cukrárny v Březolupech (trefíte podle vůně vánočního punče). Přijďte si zazpívat a svátečně se naladit.


Z důvodu státního svátku v pátek 17.11.2017 budou dětské zkoušky zrušeny.


Generálka s muzikou je tuto neděli 15.10. až v 16 hodin (muzika dříve nemůže).
V pátek před hodama (20.10.) zkouška není (hala se chystá na hody).
V sobotu na hody (21.10.) sraz v 16.30 hod. a než přijde průvod z kostela zkouška.


Zkoušky :
- pátek 13.10. v 16.30 hod.
- neděle 15.10. v 15 hod.- zkouška s muzikou/muzikanti jindy nemohou/
- v pátek 20.10. zkouška není, hala se chystá na hody
- v sobotu 21.10. v 16.30 hod. – sraz v hale, než přijde průvod z kostela do haly, tak si to zkusíme
Vystoupení – sobota 21.10. v 17 hodin

Sraz bude opět na kraji parkoviště u Kauflandu v 8.15 hod. Odtud půjdeme na seřadiště našeho Regionu za Moravú. Během průvodu dostaneme zdarma stravenky na oběd (velký stan na bývalém autobusovém nádraží). Dětem bereme nealko, pro dospěláky zajištěno vínko. Předem děkujeme mamkám a babičkám za občerstvení během průvodu. Nezapomenout dobrou náladu a úsměv.
TS Botík má již opět v provozu svou půjčovnu krojů, otevřeno vždy ve středu od 18 do 20 hod., podle potřeby i déle. K dispozici jsou kroje pánské, dámské, dětské i pro miminka, sváteční i všední. Členové souboru mají možnost slevy, na akce souboru jsou kroje pro děti i rodiče poskytovány zdarma. Na zkoušku kroje je možno se rezervovat u p. Zábojníkové, mob.723059702.
Náš soubor se letos opět zúčastní průvodu, páteční vystoupení dětí bylo z organizačně technických důvodů zrušeno. Kroje pro děti i rodiče se budou vydávat v těchto termínech:
středa 6.9. od 18 h. půjčovna na zámku - kroje pro rodiče, mimina," nesouborové děti"
středa 6.9. od 19 h. krojárna v hale - kroje pro souborové děti
pátek 8.9. v době tanečních zkoušek výdej krojů v hale, případně po zkouškách na zámku
Dětem, které půjdou v černých cigánkách,doporučujeme dát obyčejně bílé sibiřky , konce ohrneme (proti puchýřům).
Kroje je lépe nahlásit dopředu na mob. - 723059702 nebo email. blanka.zabojnikova@seznam.cz
Doufáme, že se všichni (včetně rodičů a ostatních příbuzných a známých) vypravíme do průvodu a budeme reprezentovat náš soubor.
Dětské zkoušky začínají od pátku 8.9.2017 v těchto časech :
15.45-16.30 h.-1.taneční skupina (předškolní děti + děti z 1.třídy)
16.30-17.15 h. -zkoušky na hody (týká se dětí, které jdou na hody v Březolupech -z Botíku i ti, co do souboru nechodí)
17.15- 18.00 h.-2.taneční skupina
18.00 h.-omladina + dospěláci

Taneční soubor BOTÍK zve všechny své děti, rodiče, prarodiče i Vaše známé na pohádkové sportování, které se uskuteční v pátek 2.6.2017 místo dětských tanečních zkoušek od 17 hodin za halou v Březolupech (v případě špatného počasí v hale). Pohádkové postavičky si pro děti nachystaly nejen úkoly, ale také nějaké dobroty, špekáčky a něco se najde i pro dospěláky.
Odevzdávání krojů – během Pohádkového sportování se budou kontrolovat a vracet všechny kroje, nezapomeňte, prosím, na všechny součásti, boty, pentle, obal, otočné ramínko, podepsaný. Prosíme rodiče, kteří nemohou v pátek přijet, aby zajistili vrácení krojů v tento termín.
Nová taneční sezóna začne již v srpnu 2017, o termínech budeme brzy informovat..
V neděli 14.5.2017 vystupujeme v Topolné na Bůrovcích na Přehlídce pódiových skladeb. Sraz dětí v 14:30 hodin, vystoupení začíná v 15 hod. Kroje má většina dětí doma. Ostatní kroje dostanou děti v pátek 12.5. po zkoušce. Prosíme rodiče, aby si nezapomněli kroje vyzvednout. .
V sobotu 27.5.2017 nás čeká vystoupení v Topolné v Památkovém domě č.90, kde proběhne Setkání pod lipú. Vystoupení bude kolem 18.30 hod. Před tím nejspíše proběhne generálka se zvukařem. Vystoupení bude venku, nachystejte raději děvčatům silonkové punčocháče tělové barvy.. Podrobnější informace zašleme později.
Další vystoupení nás čeká v září na Slavnostech vína. Náš soubor byl osloven, aby reprezentoval náš mikroregion na Slavnostním zahájení. Podrobnější informace teprve očekáváme, ale s největší pravděpodobností bude vystoupení v pátek 8.9.1017 ve večerních hodinách.
14.5.2017 - Topolná, Přehlídka pódiových skladeb
27.5.2017 – Topolná, Setkání pod lipů
8.9. 2017 – Uh.Hradiště, Slavnosti vína

Z provozních a bezpečnostních důvodů prosíme děti i rodiče, aby chodili do haly předním vchodem . K převlékání použijte šatny ve vestibulu. Děti z 2.skupinky počkají na své vedoucí taktéž ve vestibulu.
Vzhledem k velikonočním svátkům jsou zrušeny dětské taneční zkoušky.
Tento pátek 7.4.2017 z důvodu obsazené haly budou dětské zkoušky mimořádně probíhat na hlavní budově ZŠ v Březolupech. Prosíme maminky, aby děti přezuly v prostoru šaten a vyzvedly si je až po ukončení zkoušky. Po dobu zkoušky bude škola uzamčena.
Prosíme maminky dětí z 1.dětské taneční skupinky (zkoušky od 16 do 17 hod.), pokud doma mají malé polštářky, aby je teď dávaly dětem na zkoušky, budeme je potřebovat při nácviku nového tanečního pásma. Děkujeme
„Školné“ na 2.pololetí školního roku 2016/17 si můžete uhradit u vedoucích dětských skupin.
Vybírá se také příspěvek pro naši adoptovanou indickou holčičku Mary pro tento rok, a to v hodnotě 100 Kč za rodinu. Dopisy od Mary +informace o jejím prospěchu jsou k dispozici v naší kronice, ty novější u vedoucích.

Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily Fašankové obchůzky po dědině v Březolupech, za jejich vytrvalost a vzorné reprezentování našeho souboru. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám napekly nebo zajistily dobroty. Velké poděkování patří těm rodinám, které se s námi vydaly na obchůzku a pochopily tak, že vést děti k tancování není jen o tom, poslat ho na zkoušku nebo na vystoupení, ale vlastním příkladem ho směřovat k lásce k tradici, písničce a k dalším důležitým hodnotám. Poděkování patří i tatínkovi Gajdošíkovi, který s našimi chlapy zajistil technickou přípravu na Fašank. A samozřejmě i velká pochvala pro všechny „Podšabláře“, kteří všem po dědině připravili krásnou podívanou.
Letos půjdeme do průvodu po obci všichni. Doufáme, že se k nám přidá co nejvíce rodičů. V naší půjčovně jsou pro účastníky zdarma k zapůjčení krojové součásti.
Děti – holky sukénky od kroje,červenou opasovačku, nahoru kacabajku nebo kožíšek , vlňák …Pod to teple obléct. Na hlavu turčák(uvážeme na „babušu“) nebo dozvukový šátek , punčocháče přírodní barvy, vhodné teplé boty,rukavičky.
– kluci košile + drle, pod to teple obléct, baranicu nebo vhodný klobúk na hlavu (bez vonice), vhodné teplé boty,rukavice, může být i nějaký kožíšek či vesta.
Na dětských zkouškách 24.2.budou k dispozici krojové části k zapůjčení ( i dětem, které nechodí do Botíku). Pro dospěláky jsou kroje v půjčovně na zámku, výdej dle domluvy.
Časový harmonogram obchůzky – předpokládaný sraz v 10.30 hod. u haly, obchůzka začne v 11 hod. Trasa průvodu bude zveřejněna na našich stránkách, plakátech i na letácích, které budou rozneseny po domech. Po celou dobu bude pro děti otevřena hala s občerstvením.
Předem děkujeme všem maminkám i babičkám, které nás zase vybaví do průvodu nějakou dobrotkou (co kdybychom po dědině nic nedostali), souborový čuník je nachystaný , muzikanti též a možná aj jiné překvapení.
Příští týden 17.2. mají děti jarní prázdniny, a protože je hodně rodin mimo bydliště, taneční zkoušky dětí odpadají.
Tento pátek 3.2.2017 z důvodu pololetních prázdnin dětské taneční zkoušky odpadají. Bude se konat jen zkouška "dospěláků" a v 18.30 hod. zkouška na "Podšable" na Fašank.
Oznamujeme všem rodičům, prarodičům a všem našim příznivcům, že i letos proluftujeme dědinu s Fašankem. Tentokrát půjdeme všichni, aj malá drobotina. Obracíme se na všechny rodiče, prarodiče a ostatní příznivce, aby nás v tom nenechali a v hojném počtu se k nám přidali. Každý pátek od 18.30 hod. se budou v hale zkoušet "Podšable ", tak se, tatínci, nenechte zahanbit a dojděte. Mamky a ostatní ženské dojděte také, budeme zpívat a plánovat. Kdo znáte nějakého muzikanta, tož ho vemte s sebou (případně všechny hudební nástroje, na které umíte "brnknút"), protože loňští muzikanti nemohou. Pro všechny zúčastněné krojové součásti z naší půjčovny zdarma. Ostatní informace budeme postupně upřesňovat.
V pátek 16.12. budou dětské zkoušky mimořádně probíhat v Základní škole v Březolupech, a to z důvodu chystání koncertu v hale. Příští týden, tj.23.12. mají děti Vánoční prázdniny, zkoušky odpadají.
Prosíme rodiče, aby si zatím nechali kroje doma, bude probíhat úklid a reorganizace krojárny.
Děkujeme všem rodičům za dobroty do našeho stánku na Březolupském jarmarku, děkujeme také za finanční příspěvky a také děkujeme maminkám , které pomohly s převlékáním dětí při vystoupení.
Děti chválíme za pěkné vystoupení.
Sraz dětí v 9:30 v šatně pod galérkou (zadní vchod, dveře vpravo za zadním vstupem do haly). Děti zde převléct do krojů a předat vedoucím, kteří je převedou na jeviště. Po svém vystoupení budou děti odvedeny do sálu na lavičky, kde budou sledovat program. Po skončení celého vystoupení si je rodiče mohou vyzvednout.
Děti z 1. Skupiny a děti z 2. Skupiny, které nemají cigánky, budou mít bílé cvičky.
Děvčátka budou mít zapletený cop svázaný červenou mašlí, v hlavě pouze obyčejné pinetky.
V sobotu 10.12. 2016 budou všechny děti vystupovat na Březolupském jarmarku. Předpokládaný začátek v 10 hod. Vše bude ještě upřesněno.
Tento týden v pátek z důvodu státního svátku netančíme.
Příští týden 14.10.2016 dětské taneční zkoušky odpadají – hala se chystá na hody.
Tuto neděli 9.10.2016 od 15 hod. zkouška s muzikou pro děti, které jdou v Březolupech na hody .

Děkujeme všem rodičům, kteří spolu se svými dětmi reprezentovali náš taneční soubor na Slavnostech vína v Uh. Hradišti a osobním příkladem tak vedou své děti k lásce k tradici, folklóru, písni i tanci.
Sraz krojovaných účastníků jako obvykle na parkovišti u Kauflandu (na kraji u hlavní cesty) v sobotu 10.9.2016 v 8.15 h., případně na seřadišti regionu Za Moravú. Pro děti bereme limču.
Do Březolupských hodů budou dětské taneční zkoušky probíhat takto :
16.00 h - zkouška všech dětí, které jdou na hody v Březolupech (i "nebotíci")
16.30 h. - zkouška Botíku, loňská 1. skupinka
17.00 h - zkouška Botíku, loňská 2.skupinka
18.00 h. - zkouška nejstarších dětí z 2. skupinky(s kterými to bylo vloni domluveno)+ "Dospěláci"
Nábor nových dětí bude probíhat v pátek 16.9.2016 od 16.30 h.
Po hodech a náboru nových členů budou opět zkoušky dle původních časů, případně budou některé děti přeřazeny do 2.skup.
Taneční soubor Botík a Březolupská chasa oznamují všem dětem , které chtějí vystupovat na hodech v Březolupech v sobotu 15.10.2016 , že první taneční zkouška se uskuteční v pátek 2.9. od 17 hodin v hale. Děti si s sebou vezmou přezůvky.
Zveme také všechny rodiče a příznivce lidových tradic, aby se k nám přidali a zúčastnili se s námi hodového průvodu obcí.
V půjčovně krojů TS Botík je možné ještě rezervovat některé krojové části pro děti i dospělé.
Informace u p. Zábojníkové, 723 059 702.
Nábor nových členů do Tanečního souboru Botík proběhne v pátek 16.9.2016 od 16.30 hod. v hale v Březolupech. Děti si s sebou vezmou cvičky. Na všechny se moc těšíme!
První zkouška pro děti, které chodily vloni, proběhne v pátek 2.9.2016 od 16 do 17 hod. v hale v Březolupech. Na zkoušce se budou rozdávat kroje na Slavnosti vína v UH, které proběhnou v sobotu 10.9. O termínech dalších zkoušek budeme informovat.
Děkujeme všem našim příznivcům za perfektní atmosféru na letošním Ukončení taneční sezóny, děti chválíme za vynikající výkony.
V červnu se již taneční zkoušky nekonají, probíhá velká inventarizace a obnova krojového vybavení. Prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali kroje, aby se neprodleně kontaktovali na čísle 723 059 702 a domluvili se na dalším postupu. O souborových akcích během prázdnin a prvních tanečních zkouškách v nové sezóně budeme průběžně informovat. Přejeme všem pohodové prázdniny a děkujeme všem velkým Botíkům za práci s dětmi.
Ukončení taneční sezóny
aneb
Jak sa hýbem na Slovácku
Zveme všechny botíkovské děti, jejich rodiče, příbuzné a známé na sportovně laděné posezení , kdy sa budú hýbat nejenom děcka, ale aj všeci dospěláci.
Kdy : v pátek 3.6.2016 od 17 hodin.
Kde : za březolupskú halú
Co budeme dělat : hýbat sa, přemýšlet, vykládat, děcka mlsat, opékat špekáčky a iné.…
Co bude na posilnění : limča, pro rodiče bečka, špekáčky, něco na zub, ale klidně si aj něco vemte z domu
Tož už sa všichni moc těšíme!
Nezapomeňte si do této doby dát do pořádku všechny krojové součásti (včetně obalu ) a odevzdat je. V červnu proběhne inventarizace a obnova všech krojů. Termín začátku nové sezóny sledujte, prosím, na našich web.stránkách, další akce na Slavnostech vína v UH.
Kroje se budou vracet na zkouškách tento týden 29.4. Prosíme maminky, aby řádně zkontrolovaly všechny součásti i obal. Případné nedostatky nahlaste vedoucím. Děkujeme.
Pochvala pro všechny děti, které vystupovaly na Zlámanci a zvládly to všechno i ve stísněných podmínkách. Děkujeme všem maminkám a babičkám za nachystání krojů.
Sraz v sobotu 23.4. ve 14.30 hod.u kulturáku ve Zlámanci. Vystupujeme jako první v 15 hod. Nezapomenout vzít bílé cvičky (kdo nedostal cigánky), holky zapletené copy s červenou mašlí, obyčejné pinetky.

V sobotu 23.4.2016 odpoledne budou všechny děti vystupovat na Putovní přehlídce v prostorách kulturního domu ve Zlámanci. Přesný čas organizátoři ještě sdělí. Kroje na vystoupení budou rozdávány po zkouškách v pátek 22.4.
Děkujeme všem našim děckám, malým aj velkým, které dnes velmi zdárně tvořily a poklad hledaly, moc dík rodičům a známým za perfektní atmosféru a za všecky přinesené dobroty. Už teď se těšíme na další společnou akci.
Připomínáme, že příští pátek dětské zkoušky odpadají.
Na Velký pátek 25.3.2016 dětské zkoušky odpadají - v hale akce.
Předvelikonoční
VAJCOVÁ NEDĚLA
s Botíkem
Zveme všechny botíkovské děti, jejich rodiče, příbuzné a známé na předvelikonoční posezení.
Kdy : v neděli 20.3.2016 od 14 hodin
Kde : západní křídlo březolupského zámku ( boční vchod)
Co budeme dělat : chlapi plést tatary, dělat píšťalky, ženské barvit vajíčka různými technikami, zpívat, vykládat…A nakonec aj hledat vajcový poklad.
Co bude na posilnění : podle počasí punč i svařák, pivko, limča, něco na zub a chuť
Co máme vzít s sebou : kromě dobré nálady něco k zakousnutí z vajec, pokud vezmete i recept, vytvoříme základ na „Vajcovou kuchařku“. A také vyfouklá vajíčka – můžete již v pátek na zkoušku.
Tož už sa všichni moc těšíme!
V pátek jsou dětské taneční zkoušky jako obvykle.
Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zúčastnili Fašankové obchůzky v Březolupech, maminkám děkujeme za dobrůtky.Věříme, že příští rok se termín nebude krýt s jarními prázdninami a zúčastní se celý soubor.
Zkoušky tento pátek 22.1. již v hale. Děti,které se zúčastní Fašankové obchůzky, si mohou vyzvednout kroje.
Pátek 29.1. - pololetní prázdniny, zkoušky odpadají
Pátek 5.2. - jarní prázdniny, zkoušku mají jen děti z 2. skupiny, které se v sobotu 6.2. zúčastní Fašankové obchůzky v Březolupech. Pozor změna času - skrz muziku až 17.30 - 18.30 hod.Případně i výdej krojů.
V sobotu 6. února 2016 bude TS Botík spolu s březolupskou chasou v rámci zachovávání lidových tradic pořádat Fašankovou obchůzku po dědině v Březolupech. Jedná se o krojovaný průvod po dědině, ukázky z mužských šavlových tanců, krátké taneční vstupy dětí, nebudou chybět ani tradiční i netradiční masky.Předpokládaný začátek bude v 11 hod, děti by měly končit občerstvením v hale asi ve 14 hod., dospěláci budou pokračovat v obchůzce dál. Vše ještě upřesníme. Obracíme se na naše rodiče, prarodiče či jiné příznivce, aby nás v tom nenechali a přidali se k nám. Chlapi se mohou zúčastnit nacvičování tance s šavlemi, děvčice mohou zpívat nebo alespoň se s námi zúčastnit průvodu. Nácvik probíhá vždy po dětských zkouškách nebo po domluvě. Občerstvení pro děti do průvodu vítáno (nevíme, jestli nám někdo něco po dědině dá :) . Teplý čaj pro děti zajištěn, po skončení občerstvení v hale.
Kroje - kluci drle, košile, kožešinová vesta či kožíšek (zkuste , prosím, sehnat, nemáme pro všechny),baranica, pod to teple obléct, teplé boty. Holky - sukně z kroje, kacabajku, turčák nebo šátek, pod to teple obléct, jakékoliv vhodné a teplé boty.Rodiče a spol. - je možnost zapůjčit krojové části, nutno nahlásit dopředu.
Děti a rodiče z 1. skupinky - pokud se k nám budete chtít přidat, budeme moc rádi. Termín vydávání krojů upřesníme.
Z důvodu uzavření haly budou tento týden zkoušky probíhat v hlavní budově Základní školy v Březolupech. Vzhledem k malému prostoru prosíme rodiče, aby děti převlékli v prostorách šaten (šatna 1.třídy vpravo nebo šatny vlevo po schodech dolů) a předali vedoucím skupinek, po zkoušce si je zase ve stejných prostorách vyzvedli. Děkujeme.
Dnes 8.1.2016 se z důvodu havárie v hale dětské zkoušky nekonají. Zkoušku mají jen dospěláci v 19 h. na zámku. Šiřte, prosím, tuto informaci dál. Děkujeme
Odevzdávání krojů – na zkouškách 4.12. a 11.12.2015
Prodej na Březolupském jarmarku 5.12.2015 – opět se obracíme s prosbou na maminky a babičky, jestli by nám mohly do našeho prodejního stánku přispět nějakou buchtou či sladkou dobrotou. Můžete je přinést na zkoušku v pátek 4.12. nebo v sobotu 5.12. do 9 hod. do haly. Finanční zisk bude využit na opravu dětských krojů. Mnohokrát děkujeme.
Zrušení zkoušek – v pátek 18.12.2015 se dětské taneční zkoušky ruší z důvodu firemní akce v hale.
Příští pátek 30.10. se dětské zkoušky nekonají z důvodu podzimních prázdnin. Další zkouška bude 6.11., na které dostanou děti kroje na vystoupení pro důchodce. Vystoupení se koná v neděli 8.11. ve 14 hod. v hale v Březolupech.
V neděli 8.11.2015 budeme vystupovat pro důchodce v Březolupech. Začátek vystoupení je ve 14 hod. Přesný čas ještě upřesníme.
Příští pátek 16.10.2015 se dětské taneční zkoušky nekonají z důvodu přípravy haly na hody.
Sraz na Slavnosti vína bude v sobotu 12.9.2015 v 8:15 na parkovišti u Kauflandu v UH (všichni už oblečeni v kroji). Odtud půjdeme na seřadiště průvodu - Vinohradská ulice. Průvod začíná v 9 hod. Nezapomeňte, že se příjezdová cesta z Březolup po dobu průvodu uzavře. Po příchodu na Masarykovo náměstí si rodiče děti vyzvednou u hotelu Slunce (počítáme v 11 - 12 hod.). Všichni krojovaní dostanou poukázku na občerstvení ve Smetanových sadech.
Na všechny se moc těšíme!
Náš soubor postoupil do finále soutěže Hvězda slováckého folkloru. Vítěz této soutěže může obdržet grant ve výši až 60 000 Kč. Pokud nás budete chtít podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím kuponu v pondělních novinách DOBRÝ DEN S KURÝREM do Slavností vina. Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 12.9. v 19 hod. ve Vinohradské ulici v Uh. Hradišti.
Více info: https://www.facebook.com/290910767531/photos/a.10150226408912532.321667.290910767531/10153109872742532/?type=1&theater

Za případné hlasy moc děkujeme!
Nábor nových členů proběhne v pátek 18. září v 16 hod. v hale v Březolupech. Vzít s sebou cvičební obuv.
První taneční zkoušky se uskuteční v pátek 18. září v hale v Březolupech.
1. skupina od 16 hod. - děti od 3 let do 1. třídy
2. skupina od 17 hod. - děti od 2. třídy výš
I letos se celý soubor zúčastní průvodu v rámci Slavností vína v Uh. Hradišti. Věříme, že si rodiče uvědomují, jak je důležité pěstovat v dětech vztah k tradici a folkloru, pokud navštěvují taneční soubor. Proto doufáme, že se letošní rok zúčastní více dětí a rodiče jim půjdou příkladem.

Kroje pro děti budeme vydávat v pátek 4.9.2015 od 17 do 18 hodin v hale v Březolupech. Rodiče, kteří budou ochotni se s námi zúčastnit průvodu, si mohou zapůjčit krojové součásti tento den, tj. v pátek 4.9. (musí se však do středy 2.9. nahlásit z důvodu omezeného množství).

Těšíme se na všechny. Za případné občerstvení pro děti do průvodu předem děkujeme.
Vystoupení dětí na Farním dni v Bílovicích se dnes koná za každého počasí, v případě velkého lijáku se přesune do kinosálu. Pořadatelé vzkazují,že máme přivézt sluníčko.
V pátek 19.6. budou po zkouškách pro děti a rodiče připraveny soutěže a opékání za halou (1.skupina od 17 hod., 2. skupina od 18 hod.).
V neděli 28.6.2015 vystupují obě dětské skupinky na Mezifarním dnu v Bílovicích. Předběžný čas vystoupení je v 15 hod. Sraz dětí bude upřesněn na zkoušce 19.6., kdy budou děti z druhé skupiny dostávat i kroje (děti z 1.skupiny mají kroje u sebe). Kroje se budou odevzdávat v pondělí 29.6. od 18 do 18:30 hod. v hale (kdo nebude moct, kroj po někom pošle).
1. skupina: děti budou vystupovat 17.5. na Přehlídce pódiových skladeb v hale v Březolupech. Začátek ve 14 hod., sraz upřesníme.
Další vystoupení pro obě skupiny na konci června.
Rozpis dětských tanečních zkoušek:

24.4. – zkoušky odpadají (v hale akce)
1.5. – zkoušky odpadají (státní svátek)
8.5. – zkoušky odpadají (státní svátek)
15.5. – zkoušky normálně, 1. skupina nácvik na vystoupení + rozdávání krojů
Připomínáme, že tento pátek 30.1.2015 z důvodu pololetních prázdnin odpadají dětské taneční zkoušky.
Velká pochvala všem dětem , které vystupovaly na Bílovském jarmarku za pěkný výkon i v tak pro ně náročný den. Kroje přineste v pátek na zkoušku, ať to doma mamkám přes vánoce nezavazí.
Děkujeme všem našim rodičům a prarodičům, kteří nám poskytli sladké dobroty do stánku na letošním Březolupském jarmarku. Díky též "děckám z velkého Botíku" za zvádnutí a nakrmení vyhladovělého davu u našeho stánku i za podporu našich dětí na vystoupení v Bílovicích.
5.12. – jen děti z 2. skupiny, které vystupují v Bílovicích (od 17 hod. zkouška s muzikou, potom honem na Mikuláše). Ostatní děti nemají zkoušku, hala se chystá na Jarmark.
12.12. – normální zkoušky
19. 12. – zkoušky nejsou, v hale je akce.
V novém roce zkoušky od 9. ledna 2015
Vystupují jen děti z 2. skupinky, které chodily do této skupiny již vloni. Sraz ve 14.45 před zámkem v Bílovicích. Přijet v kroji, nebude prostor pro převlékání. Vystoupení je venku.
Oblečení : kluci - drle, košile, kožíšková vesta, baranice, zimní boty (pod kroj teple obléct)
holky - rubáš, bílá zadní sukně, květovaný fěrtůšek, červená opasovačka,pentle do vlasů, kacabajka, vhodné zimní boty, šátky a rukavice dostanou na místě.

Tento rok se Jarmarku účastníme pouze formou prodeje občerstvení. Jako každý rok i letos se obracíme na maminky a babičky, jestli by nám něco dobrého napekly do našeho stánku. Vzhledem k tomu, že v pátek 5.12.2014 budou mít zkoušku jen děti, které vystupují v Bílovicích, můžete sladké dobroty donést v pátek dopoledne do ZŠ v Březolupech, odpoledne do haly od 17 do 20 hod. nebo v sobotu ráno do 9 hod. Všem moc děkujeme. Výtěžek z prodeje bude použit na obnovu dětských krojů.
Prodej bude probíhat od 11 do 14 hod. Viz obecní stránky.
Symbolický příspěvek v hodnotě 100 Kč na pololetí můžete zaplatit do konce října 2014.
1. skupina (16-17 hod.)- nově přijaté děti +děti , které do této skupinky chodily vloni, kromě dětí z druhé třídy.
2. skupina (17-18 hod.)- děti z druhé třídy +děti, co do této skupinky chodily vloni+ nově přijaté děti z 2. stupně

Během roku budou postupně některé pohybově nadané děti přeřazovány z 1. do 2. skupinky.
http://slovacky.denik.cz/galerie/slavnosti-vina-v-uherskem-hradisti-sobota-13-zari.html
Prosíme rodiče dětí, které vloni chodily do našeho souboru a zatím z jakéhokoliv důvodu nepotvrdili pokračování svého dítěte v souboru (nebo se děti ještě nezúčastnily žádné letošní zkoušky), nechť laskavě do čtvrtka 18.9.2014 potvrdí pokračování svého dítěte v souboru. Pokud rodiče tak neučiní, budou děti vyškrtnuty a na jejich místo budou dosazeny nové děti z náboru nových členů, který se koná v pátek 19.9.2014 od 16 hod. v hale v Březolupech.
Velké poděkování patří všem velkým "Botíkům", kteří nás statečně reprezentovali v průvodu na Slavnostech vína v Uh. Velkou pochvalu zaslouží Kuba Kaňa z 2.skupinky, který s námi čelil nepřízni počasí . Děkujme také mamince a babičce Mišky Hrabcové, které nám upekly pro děti dobrotky - vzhledem k počasí jsme je raději zbaštili už na zkoušce.
Nábor nových dětí do tanečních skupinek pro TS Botík proběhne v pátek 19. 9. 2014 od 16 do 17 hod. v hale v Březolupech (vchod zezadu od tanečního kola).
I tento rok se celý náš taneční soubor zúčastní průvodu na Slavnostech vína v UH. Přesný čas upřesníme. Seřadiště pro náš region bude pravděpodobně až za kapličkou. Zveme všechny naše rodiče a příznivce, aby se k nám připojili. Děkujeme
První taneční zkouška dětských skupin proběhne v pátek 5.9.2014 v obvyklé časy - 1. skup. v 16 hod., druhá v 17 hod. Dětem i rodičům , kteří s námi půjdou do průvodu na Slavnostech vína v UH, se budou vydávat kroje. Rozdělení dětí zatím zůstává stejné, přerozdělení proběhne až po Slavnostech vína. Předem děkujeme všem krojovaným rodičům, kteří s námi půjdou a pomohou s dětmi.
V pátek 13.6. jsou všechny naše děti , jejich rodiče a přátelé zváni na setkání s pohádkovými postavičkami. Sportovní soutěže, špekáčky, občerstvení nejen pro děti, ale také pro dospěláky zajištěno. Začátek v 17 hod.
Kdo s rodičů by se chtěl také stát na chvíli pohádkovou postavičkou, ať se nahlásí u vedoucích. Budeme moc a moc rádi. Nezapomeňte dobrou náladu a chuť si hrát.
Vyprané kroje v původním obalu s původním otočným ramínkem můžete odevzdat v pátek 6.6.2014 na tanečních zkouškách nebo během ukončení taneční sezóny , a to v pátek 13.6.2014 od 17 hod.
Stále se hledají majitelé věcí, které zůstaly v hale po dětských tanečních zkouškách :
zimní vyšší dívčí boty (šedé s kožíškem a kvítkem, vel. 31)
dívčí střevíčky bílofialové (vel. 30)
nová bílá cvička(pravá, vel.21)
plastová bandaska zlatá s černým vrškem
plastový oranžový box na svačinku
tácky od buchet
V pátek 9.5. 2014 z důvodu perfektního zvládnutí výročního vystoupení odpadají všechny taneční zkoušky a dáváme si zasloužené prázdniny. Kroje zatím neodevzdávat. Další zkoušky v pátek 16.5.
Děkujeme všem dětem, které včera předvedly perfektní výkon na našem výročním programu. Zasloužený dort se zmrazil a na zkoušce ho zbaštíme.
Moc a moc děkujeme všem maminkám a babičkám za parádní dobroty, které pro naše šikulky připravily. Co děti nestihly spořádat, tak to dorazili naši dospěláci a hosté.Moc děkují. Trvanlivé dobrůtky jsme dětem schovali na zkoušky. Děkujeme také za finanční příspěvky, z kterých se uhradily limonády pro děti a kokyna. Zůstatek si přidáme na obnovu dětských krojů.
V odkazu první foto, které k nám dorazilo
Generálka - v pátek 2.5. od 17 hod., konec přibližně v 18. 30.
Během zkoušení musí být v hale naprostý klid, vše se bude zvučit a nahrávat. Nejdříve se budou zkoušet dětská pásma, potom děkovačka a společné pásmo dětí a dospěláků (jen některé děti), teprve potom bude zkouška ostatního programu.
Vystoupení - sobota 3.5.Sraz v 17.30 ve sklepě (spočítání dětí). Pak se 2. skupina půjde převléct do krojů a zůstanou už ve sklepě. Děti z 1. skupinky nechají kroje ve sklepě a odejdou s rodiči (v civilu) do sálu. Mohou sedět s rodiči nebo na lavečkách pod galérkou. V přestávku se ve sklepě převlečou do krojů (prosíme maminky o pomoc) a zůstávají tam. Po vystoupení je p. učitelky odvedou do sálu na lavečky, kde se budou dívat na program a až na děkovačku budou odvedeny na jeviště. Po skončení na ně bude čekat na galérce občerstvení.
V souborech je k dispozici pozvánka na vystoupení souboru k 20. výročí vzniku.
V sobotu 29.3. od 9 do 11 hodin bude taneční zkouška nového pásma na výroční program Botíku. Týká se to jen dětí z 2. taneční skupiny.
-Prosíme rodiče, aby do konce února 2014 uhradili symbolické školné za 2. pololetí v hodnotě 100 Kč za dítě.
-Kdo se chce z rodičů i letos podílet na adopci naší indické dívky MARY, nechť zaplatí částku 100 Kč za rodinu do konce února 2014. Děkujeme
-Letos oslaví náš soubor 20 let trvání. V sobotu 3. května 2014 proběhne výroční taneční program celého souboru (předběžně od 17-18 hod.). Vystupovat v něm budou i dětské taneční skupinky. Týká se to však jen dětí, které zvládnou taneční pásma a budou se pravidelně zúčastňovat tanečních zkoušek. Generálka celého programu s muzikou, ozvučením a osvětlením proběhne v pátek 2.5.2014 v odpoledních až večerních hodinách. Počítejte, prosím, dopředu s těmito termíny. Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány.
Z důvodu pololetních prázdnin 31.1.2014 jsou dětské zkoušky zrušeny.
Z důvodu prázdnin 3.1.2014 zkoušky dětských skupinek nebudou.
Ještě jsou k dispozici folklórní kalendáře na rok 2014, kde je také zobrazen náš soubor. Za cenu 70 Kč si jej můžete koupit na zkouškách.
Poslední zkouška v tomto roce bude v pátek 13.12.2013. Prosíme rodiče, kteří mají ještě doma kroj, aby ho odevzdali. V pátek před vánocemi, tj. 20.12.2013, dětské zkoušky z technických důvodů odpadají.
Děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám upekly dobroty do našeho stánku na Březolupském jarmarku. Výtěžek z této akce bude věnován na dětské kroje.
Program:
Od 8.00(asi)-prodej zabíjačky, pak v hale ve sklepě prodej občerstvení, možnost poobědvat
9.00 - Jak to bylo, pohádko ? -vystoupení dětí ZŠ
10.00- zahájení prodeje ve stáncích
10.30 - Ukázky a výuka zhotovování krojových součástí - pořádá Botík(viz další zpráva)
Ukončení - ve 14 hod. nebo dle zájmu veřejnosti

Po celou dobu košt slivovice, vánoční punč, bohaté občerstvení.
V sobotu 7.12.2013 se náš soubor bude opět prezentovat na 13. ročníku Březolupského jarmarku. Budeme tam mít svůj stánek, kde bude možné zakoupit vánoční punč, čokoládu či sladké dobroty. Obracíme se s prosbou na maminky i babičky, zda by nám mohly opět upéct nějaké sladké dobroty, které bychom prodávali. Výtěžek bude dán na údržbu krojů pro děti. Cukrovinky, prosím, přineste na zkoušku 6.12. , případně v sobotu do 9 hod., kdy začíná Jarmark. Moc děkujeme.
Soubor také tento den organizuje Ukázky a výuku zhotovování krojových součástí. Začátek v 10.30 hod. Přijďte se podívat a sami si vyzkoušet . Na programu mimo jiné :skládání rukávců a šorců, žehlení spodnic a pánských košil, vázání turčáků, ruční vyšívání krojů, oprava černých šorců, šití kordulí, ...
Vzhledem k tomu, že v tento den bude hala nachystaná na sobotní Jarmark, prosíme rodiče, aby předali své děti před zkouškou vedoucím a zbytečně se nezdržovali v hale. Budou tam nachystány stánky, bude probíhat zabíjačka atd. Po ukončení zkoušky vám vedoucí děti předají. Děkujeme za pochopení.
Připomínáme, že tento týden se na zkouškách odevzdávají kroje. Vzhledem k tomu, že rodiče z Bílovic nám nahlásili akci ve školce, mohou odevzdat kroje na další zkoušce.
Vrácení dětských krojů bude probíhat příští pátek tj. 29.11.2013.
Děkujeme.
Na žádost rodičů připomínáme, jak přichystat dětem kroj na vystoupení.
Chlapci - drle se jen perou a ožehlí, košile se mírně přiškrobí . Nepoužívejte, prosím, bělící přípravky, odbarvila by se vyšívaná stužka. Perte max na 60 stupňů, většinou stačí 40.
Holky - rukávce přiškrobit a ožehlit ( dobře se dělá na malém rukávníku ), sukénky je dobré občas trošku přiškrobit, nažehlit a naskládat do ruliček, nechat uležet. Drží pak pěkně tvar. Délka sukének u malých dětí ( květované fěrtůšky) -zahnout těsně pod kolénka ( jak končí kolénko, ne delší). U starších děvčat, které mají jednobarevný fěrtůšek, necháváme délku delší , asi 5 cm pod kolena. Zadní bílou sukni nechte asi o 1,5 cm kratší, aby netrčela vpředu pod barevným fěrtůškem. Je to třeba na děvčátku vyzkoušet.
Do cviček ani do černých cigánek nedáváme žádné ponožky. Cigánky, které jsou trošku větší, je dobré vyplnit ve špičce vatou či použít vložky.
Vystupují obě dětské taneční skupiny. Sraz ve 13.45 h. v hale v Březolupech, šatna dole ve sklepě. Děti obléct do kroje tak, abychom ve 14 hod. byli všichni připraveni. Rodiče se mohou na vystoupení dívat, dali jsme pořadatelům požadavek, aby pro nás nachystali v hale na boku židličky. Uprostřed haly budou stoly pro místní důchodce. Kroje zatím zpátky nebudeme vybírat.
Kluci - drle, košile, bílé cvičky, starší kluci dostali černé cigánky.
Holky - rukávce, bílá zadní sukně, fěrtůšek, červená opasovačka a pentle do vlasů, starší děvčata mají vyšívanou opasovačku, kordulku, rubáš (košilka). Vlasy - učesat do jednoho culíčku nebo zapléct, komu nedrží, tak 2 culíčky.Vlásky sepnout obyčejnými pinetkami, nikoliv barevnými sponkami, dát červenou pentli. Bílé cvičky, starší děvčata dostala černé cigánky. Holky z první skupinky nezapomeňte panenky (klasické).
Finanční dobrovolný příspěvek na 1. pololetí šk. roku 2013/14 v hodnotě 100 Kč můžete uhradit u vedoucích.

Prodej kalendářů – taneční soubor Botík má svou fotku z vystoupení na Salaši 2012 ve folklórním kalendáři na rok 2014 – poslední týden v prosinci. Kalendáře se prodávají za 70 Kč. Můžete si je vyzvednout u vedoucích, a to co nejdříve, omezený počet kusů.

Možnost odkoupení fotografií z akcí souboru –na zkouškách je k dispozici album volných fotografií, můžete si vytáhnout ty, o které máte zájem a zaplatit u vedoucích. Cena jedné fotky je 2 Kč.

Kronika souboru – poslední kronika souboru ( od roku 2007 po současnost) je k nahlédnutí po dobu tanečních zkoušek uvnitř haly .
Děkujeme moc všem maminkám a dětem, které připravily nádherné překvapení na svatbě p. uč. Pavči. Bylo to bezvadné a moc krásné.
Z důvodu přípravy haly na letošní hody jsou dětské zkoušky v pátek 11.10.2013 ZRUŠENY.
Děkujeme za pochopení.
V pátek 27.9. se z technických důvodů ruší dětské zkoušky. Všem dětem se omlouváme.
1.skupinka (16-17 hod.)- děti, které chodily vloni a nejsou přeřazeny do 2.skupiny + nově přijaté děti z náboru 13.9.
2.skupina (17-18 hod.) - děti, které chodily vloni + přeřazené děti z 1.skupinky: Eliška Zálešáková, Honzík Minařík, Míša Bereznaj, Davídek Tureček, Eliška Čejková, Daneček Šišák, Karolínka Žaludková, Evička Hanáčková.

Další přeřazování dětí bude probíhat dle potřeby během roku.
Kroje nebudeme odevzdávat, čeká nás vystoupení pro důchodce, termín upřesníme.
Děkujeme všem rodičům, kteří vypravili své dítě do krojovaného průvodu na Slavnostech vína v UH, a tím dokázali svůj vztah k tradici a folklóru vůbec.Velké poděkování patří krojovaným rodičům.
Sraz v krojích 8.15 hod. na parkovišti u Kauflandu. Občerstvení pro děti i něco na zahřátí pro rodiče zajištěno.
Děkujeme maminkám,případně tatínkům, kteří s námi půjdou v sobotu do průvodu v Uh. Kroje budeme půjčovat ve středu 4.9. v 18.30 na zámku, boční vchod, 1. patro.
Nábor nových členů proběhne v pátek 13.9.2013 od 16 hod. v hale v Březolupech. Počet míst do první taneční skupinky omezen (děti od 3 do 6 let a začátečníci).Dospěláci vítáni už od srpna každý pátek od 19 hod.
I letos se celý náš soubor zúčastní průvodu . Kroje děti dostanou na zkouškách v pátek 30.9., případně 6.9. Budeme samozřejmě zase moc rádi, když se k nám opět přidají rodiče a další přátelé folklóru. Možnost zapůjčení některých souborových krojů, množství však omezeno, proto se co nejdříve nahlaste u vedoucích. Vystupovat letos děti nebudou (požadavek organizátorů na střídání souborů). Sraz bude opět u Kauflandu, čas upřesníme. Opět pojede i autobus, který bude svážet účastníky průvodu. Po skončení průvodu budou mít děti už rozchod.
První poprázdninová zkouška dětí proběhne v pátek 30.8.2013 v hale v Březolupech. Rozdělení dětí do jednotlivých tanečních skupinek zůstane zatím stejné, po Slavnostech v UH budou děti přerozděleni podle počtu v jednotlivých skupinkách.
1. skup. - zkouška od 16 hod., 2. skup. od 17 hod. Děti dostanou kroje na Slavnosti vína v UH, kde 7.9.2013 půjdeme do průvodu.
Pátek 31.5. - taneční zkoušky jako obvykle, kroje nevracet
Pátek 7.6. - místo zkoušek bude pro naše "Botíčátka"přichystáno sportovní zápolení na ukončení taneční sezóny s opékáním a samozřejmě i občerstvením pro rodiče a všechny naše příznivce. Vše vypukne v 18 hodin v prostorách za halou, v případě deště v hale. Během sportování se budou v hale vybírat a kontrolovat kroje . Prosíme rodiče, kteří se s dětmi nebudou moci zúčastnit, aby kroje po někom poslali, příp. se domluvili s vedoucími tanečních skupin. Za případné sponzorské či finanční příspěvky děkujeme. Vše ještě upřesníme .
Děkujeme všem rodičům za nachystání krojů pro vystoupení dětí ve Zlíně. Chválíme všechny děti, hlavně ty, které vystupovaly poprvé.
Maminky, vzhledem k ochlazení dejte raději chlapcům pod kroj nějaké světlé oblečení a holčičkám silonky nebo punčošky tělové barvy, přes ruky jim přehoďte svetřík, vyslečeme ho až těsně před vystoupením.
Dejte vědět, prosím , známým, případně vemte věci i pro druhé. Nějaké punčošky bereme souborové.Děkuji. Z
V pátek 24.5.2013 vystupují dětské skupiny na Bambiriádě ve Zlíně. Sraz v 16 hod. před radnicí na náměstí ve Zlíně. Tam bude k dispozici šatna, ale je pro více účinkujících, takže doporučujeme děti dovézt oblečené v kroji. Kdo z rodičů nemůže své dítě přivézt, nahlaste to , prosím, vedoucím, zajistíme dopravu. Začátek vystoupení asi v 16.30 – 17 h. Po vystoupení si děti vyzvedněte. Kroje se budou rozdávat na zkoušce 17.5.
Připomínáme dětem, které chtějí namalovat obrázek pro naši adoptovanou indickou holčičku Mary, nechť jej nezapomenou vzít na páteční zkoušku (22.3.). Za všechny obrázku moc děkujeme!
V pátek 24.5.2013 budou všechny děti vystupovat na Bambiriádě ve Zlíně. Začátek asi v 16 hod., bude upřesněno.
Připomínáme, že od pátku 8.3. jsou posunuty začátky dětských zkoušek o hodinu později - 1. skupinka začíná v 16 hod., 2. skupinka v 17 hod.
I letos budeme posílat finanční příspěvek 5 000 Kč pro naši adoptovanou holčičku. Tato částka slouží k jejímu studiu i materiálnímu vybavení. Rodiny, které se chtějí zapojit a přispět částkou 100 Kč za rodinu, mohou tento příspěvek uhradit do 15.3.
Mockrát děkujeme!
Od příští zkoušky 8.1. můžou rodiče uhradit symbolický finanční příspěvek 100 Kč.
Děkujeme!
Z důvodu pololetních prázdnin zkouška tento pátek odpadá.
Do souborů jsou vloženy písně, které zpíváme s dětmi z 1.skupinky.
V pátek 4.1.2013 jsou první dětské zkoušky v tomto roce. Čas jako obvykle. Na všechny se moc těšíme!
Moc a moc děkujeme všem maminkám a babičkám, které nám připravily dobroty do našeho stánku na Březolupském jarmarku. Vše se do posledních zbytků prodalo, výtěžek bude dán na nákup nových obalů na dětské kroje a nutnou obnovu nejstarších krojových částí.
Připomínáme, že tento pátek se vybírají dětské kroje, ať vám to na svátky doma nezavazí.
V pátek 7.12. zkoušky odpadají z důvodu přípravy haly na Vánoční jarmark.
Na zkoušku 14.12. přineste všechny krojové součásti, proběhne inventura. Tato zkouška bude poslední před Vánocemi.
I letos se obracíme s prosbou na maminky a babičky, jestli by nám opět mohly upéct nějakou dobrotu do Botíkovského stánku sladkostí. Upečené dobroty přineste, prosím, v pátek do 18:00 hod. do haly nebo v sobotu nejpozději do 8:00 hod. Za všechny cukrovinky moc děkujeme!
Na této akci budou vystupovat jen děti z 2. taneční skupinky a dospěláci, protože se bude tančit venku . Jedná se o slavnostní Rozsvěcování stromu, zač. asi kolem 16 hod. Ostatní včetně \"zimních \"krojů upřesníme.
V pátek 26.10. z důvodu podzimních prázdnin dětské zkoušky nebudou. Proběhne inventura dětských krojů. Případné nedostatky budou řešeny na další zkoušce.
V pátek 28.9. z důvodu státního svátku dětské taneční zkoušky nebudou.
Děti, které ještě neodevzdaly kroje, ať je, prosím, vrátí nejpozději do 5. 10., proběhne inventarizace krojů.
Symbolický příspěvek 100 Kč na 1. pol. šk.roku 2012/13 můžete uhradit do konce měsíce října.
Od 15hod. - nábor nových členů a zkouška loňské 1. skupinky
Od 16 hod. - zkouška loňské 2. skupinky
Během zkoušky děti budou přeřazovány do skupin, podle nových přihlášených dětí, dostanou lístečky.
Moc a moc děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří šli s námi na Slavnostech v průvodě . Děkujeme maminkám , které nám upekly dobroty do průvodu. Velká pochvala pro všechny děti nejen za statečnost v průvodě, ale také za perfektní výkony při vystoupení.
V pátek 7.9. v 15.30 zkouška 2. skup., od 16 do 17 h. zkouška všech dětí s muzikou.
Průvod v sobotu - sraz v kroji v 8.15 na parkovišti u Kauflandu, odejdeme na seřadiště,letos jiné pořadí regionů , průvod začíná v 9 h. Doporučujeme děti pod kroj tepleji obléct, ráno bude chladněji. Maminky, které mají botíkovské sukně- k bílým nebo tenkým jupkám nemusí být turčák, k teplým sametovým jupkám dát turčák, může být i obojek. Turčáky se budou vázat u Kauflandu, budeme tam dřív. Do průvodu bereme pro děti pití, vozík na odkládání věcí, občerstvení pro děti vítáno. Jakmile se dostaneme na náměstí, budeme se snažit zakotvit blízko lékárny, kde si rodiče děti vyzvednou. Všichni krojovaní dostanou lístek na občerstvení (platí pro stánky v Sadech-region Za Moravú).Sraz na vystoupení ve 13 hod. v Sadech pod stromy vpravo od jeviště. Vystupujeme po 13.20 h. v hlavním dětském pořadu Naši nejmenší. Naši dospěláci vystupují na stejném místě asi v 16.30 h.
Další týden zkouška 1. skup. od 15 h., 2. skup. od 16 h (tak jak vloni). Proběhne přerozdělení dětí do skupin.
První zkouška obou skupin proběhne v pátek 31.8. od 16:00 do 17:30 hod. - nácvik společného pásma na Slavnosti vína. Další zkouška pravděpodobně 7.9., podle potřeby i během týdne. Slavnosti vína se konají v sobotu 8.9.,vystoupení v hlavním programu po průvodu.
Kdo z rodičů chce zapůjčit do průvodu některé krojové součásti, ať se co nejdříve nahlásí.
Sraz dětí v Bílovicích u zámku (zadní vchod od parku - šatna v zasedačce) ve 12.30 hod. Vystupujeme ve 13 hod. Pak si děti mohou projít Cestu pohádkou a jiné atrakce.
Děkujeme všem rodičům , babičkám i dědečkům, kteří na nás mysleli a svým finančním či sladkým darem přispěli ke zdárnému průběhu pátečního odpoledne. Za děti děkujeme také velkým tanečníkům, kteří připravili úkoly pro děti.Nějaké dobrotky nám ještě zůstaly na zkoušky.
Z důvodu secvičování společného tanečního pásma budou zkoušky obou dětských skupin do konce školního roku prodlouženy , a to :
1. skupina od 15.00 do 16.30 hod.
2. skupina od 15.30 do 17 hod
8.6.2012 – po zkouškách budou mít naši dospěláci z TS Botík pro děti u haly nachystány různé soutěže a hry, špekáčky a různé dobroty. Občerstvení zajištěno i pro rodiče a přátele. Za sponzorské dary (sladkosti, finanční příspěvky, drobnosti pro děti… ) předem děkujeme. V případě špatného počasí akce proběhne v hale. K poslechu hraje CM Mladý Včelaran.
V průběhu akce si děti budou vyzvedávat kroje.
16.6.2012 – Vystoupení všech dětí na Dětském dni v Bílovicích (stará taneční pásma). Začátek pravděpodobně ve 13 hod., ještě pořadatelé upřesní. Pak se děti mohou zúčastnit Cesty do pohádky atd.
24.6.2012 – Vystoupení všech dětí + dospěláků na Farním dni v Bílovicích (nové taneční pásmo). Začátek asi ve 14 hod., upřesníme.
28.6.2012 – v době od 18 do 19 hod. se budou v hale vracet všechny krojové součásti, prosíme, aby rodiče zajistili odevzdání krojů .
8.9.2012 – průvod krojovaných dětí, rodičů atd. + vystoupení všech dětí v hlavním dětském programu na Slavnostech vína v UH. Termíny zkoušek na konci prázdnin budou uveřejněny na našich www. botik.brezolupy.cz
Dětské skupinky budou vystupovat na Farním dnu v Bílovicích v neděli 24.6. 2012 ( asi po 14 hod.).
Vzhledem k tomu, že většina dětí v pátek 13. 4. 2012 vystupuje s TSS Pohoda v Brodě, jsou dětské zkoušky zrušeny.
Připomínáme, že dnes z důvodu Velkého pátku se dětské taneční zkoušky nekonají.
Symbolický finanční příspěvek za 2. pololetí v hodnotě 100 Kč za dítě mohou rodiče zaplatit do konce března 2012.
I v tomto roce pokračuje náš taneční soubor v adoptivní péči o naši společnou dcerku Mary v Indii. Opět budeme posílat finanční příspěvek na její vzdělání a zdravotní péči. Všichni \"adoptivní rodiče\"mohou svůj příspěvek 100 Kč zaplatit do konce března 2012( za každou rodinu se platí 100 Kč bez ohledu na počet dětí ).Bližší informace o Mary v sekci O nás - Adopce. Všem adoptivním rodinám moc děkujeme.
V pátek 24.2. se z důvodu jarních prázdnin dětské taneční zkoušky nekonají.
Tento pátek 3.2. dětské taneční zkoušky z důvodu pololetních prázdnin odpadají.
Příští pátek 27.1.2012 poslední možnost odevzdání krojů k inventuře
Fotky z programu Tak to všecko začalo jsou dostupné na: http://www.ulozto.cz/12713980/botik-tak-to-vsecko-zacalo-zip
V pátek 6.1.2012 budou dětské taneční zkoušky probíhat jako obvykle.
Vedení souboru přeje všem dětem do nového roku hodně zdravíčka, skvělou pohodu doma i ve škole či školce a samou radost z tancování a z pěkných písniček. Rodičům také hlavně pevné zdraví,štěstí, trpělivost a co nejvíce krásných zážitků se svými dětmi.
Budou normálně, kromě jiného budeme mlsat zbytky z vystoupení. Kdo z rodičů stihne dát kroj do pořádku, můžete ho přinést. Jinak až po Vánocích. Zkouška 23.12. nebude - děti mají prázdniny.
Chválíme všechny děti za náročné vystoupení, byly jste moc šikovní.
Jakmile bude DVD a fotky zpracované, dáme vědět.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sladkým pečivem do našeho stánku. Z výtěžku bude hrazeno technické zajištění vystoupení (muzika, ozvučení...).
Děkujeme všem, kteří přinesli pro děti nějakou mlsandu během vystoupení. Ještě nám zůstalo i na zkoušku.
Děkujeme dospěláckým členům souboru, kteří připravili pro děti chlebíčky a zajistili prodej ve stánku.
Děkujeme všem dětem, rodičům a všem našim příznivcům, kteří šli letos s námi v průvodě na Slavnostech vína v UH. Finanční dar - 400 Kč na osobu - bude věnován na doplnění krojového vybavení souboru : pro 1. dětskou skupinku na pořízení chybějících fěrtůšků a rukávečků pro děvčátka, obnovení části chlapeckých košil. Pro 2. dětskou skupinku obnovení některých krojových součástí, nákup chybějících cigánek.
Infošku k sobotnímu vystoupení celého souboru v programu Tak to všecko začalo.. dostaly děti na páteční zkoušce. Kdyby někdo ztratil , tak informace najdete v dokumentech pro rodiče.
Vážení rodiče,
i letos bude mít TS BOTÍK prodejní stánek sladkostí a cukroví na Březolupském jarmarku dne 10. 12. 2011. Obracíme se na Vás s prosbou, zda někdo můžete upéct nějakou buchtu či cukroví a nejpozději v pátek 9. 12., případně ještě v sobotu 10. 12. do 8:45 hod. nám tak přispět do našeho „sladkého“ stánku. Výtěžek bude použit na obnovu dětských krojů. Všem moc děkujeme!
Děvčátka - sukénky zahnout na délku těsně pod kolénka (zadní bílou sukénku o kousíček menší, aby netrčela vpředu pod barevným fěrtůškem). Sukénky i rukávce mírně naškrobit a vyžehlit. Sukénky je dobré po ožehlení naskládat na \"ruličky\" a nechat uležet. Kolem pasu se váže červená opasovačka (delší stuha). Vlásky podle délky učesat do zapleteného copu nebo do culíčku, uvázat červenou pentli (krátká stuha). Vlásky, které nedrží v gumičce, sepnout pinetkami (ne barevné sponky). Nožky bez ponožek, 1. skupinka bílé cvičky, 2. skupinka černé cikánky (souborové).

Kluci - drle (kalhoty) jen ožehlit. Košili trošku přiškrobit, v případě potřeby přešít patenty či háčky. Tancujeme bez ponožek, 1. skupinka bílé cvičky, 2. skupinka černé cikánky (souborové).

Praní - pereme do 60 stupňů, pozor na bělicí přípravky (vybledají barvy).
V neděli 13.11. vystupují dětské skupinky na Besedě pro důchodce v hale v Březolupech. Sraz ve 13.30 h. Začátek ve 14 h.
V neděli 13.11. vystupují děti na Besedě s důchodci v hale v Březolupech. Začátek pravděpodobně ve 14 hod. Bude upřesněno.
Další vystoupení bude na Březolupském jarmarku 10.12. - výroční program celého souboru .
V pátek 14.10. se dětské taneční zkoušky nekonají z důvodu chystání haly na hody.
Letos se celý taneční soubor zúčastní průvodu na Slavnostech vína v UH 10.9.2011. Sraz všech dětí je v 8.15 hod. na parkovišti u Kauflandu v UH. Odtud půjdeme hromadně na seřadiště. Průvod začíná v 9 hod.Po dojítí na náměstí si rodiče převezmou své děti. Vystoupení letos nemáme. Rodičům, kteří budou krojovaní a půjdou s námi v průvodě, moc a moc děkujeme.Soubor může zapůjčit ještě nějaké volné kroje. Malé občerstvení do průvodu pro děti i dospělé zajištěno,za případné \"sponzorské dary \"předem děkujeme.
Během měsíce září 2011 taneční soubor přijímá nové členy do všech skupin.Nejmenší děti (od 3let) vždy v pátek od 15 hod., starší děti (zhruba od 3. třídy výš podle pohybové zdatnosti dětí) od 16 hodin.Všechny zkoušky se konají v březolupské hale, zadní vchod. Dospělácká skupina od 17 hodin. Začínáme s nácvikem nového programu.
Děkujeme všem rodičům, kteří nachystali kroje pro děti na vystoupení v Březolupech i za pomoc při vystoupení. Všem dětem patří velká pochvala za pěkné vystoupení.
Nový školní rok začínáme 2. září v obvyklé časy - 1. skupinka v 15 h. a 2. skupinka v 16 h.Čeká nás nácvik nového programu celého souboru.
Kroje si děti zatím ponechají,budou je potřebovat 10. září na Slavnosti vína, kdy půjdeme všichni do průvodu. Pokud se k nám opět přidají rodinní příslušníci, budeme moc rádi. Opět je možnost zapůjčení krojů.
V srpnu nás čeká vystoupení na oslavách 750 let Březolup, které se uskuteční v neděli 21. 8. (čas bude ještě upřesněn, pravděpodobně v 14:00). Proto jsou nutné zkoušky dětí v srpnu:
Pátek 12. 8.: 1. skupina v 15:00, 2. skupina v 16:00 – taneční zkouška v hale + rozdávání krojů
Pátek 19. 8.: obě skupiny od 16:00 – zkouška s muzikou
Prosíme rodiče, kteří již dopředu vědí, že jejich děti nebudou moci vystupovat, ať dají co nejdříve vědět.
V sobotu 7. 5. 2011 v 9:00 bude mít 2. skupina v hale generálku.
V pátek 22.4. se zkoušky dětských skupin nekonají z důvodu velikonočních prázdnin.
8.5.2011 Šarovy - vystoupení pro všechny děti , začátek ve 14 hod. Sraz bude upřesněn.
20.8.2011 Březolupy - oslavy obce, vystoupení pro všechny děti, možná i průvod obcí.

Další termíny v jednání.
Školné za 2. pololetí se vybírá do konce února.
Adopce Mary - i letos budeme posílat naší souborové adoptované indické holčičce Mary finanční částku, která bude sloužit na částečné uhrazení jejich studijních nákladů. Do této akce se opět mohou zapojit všechny \"botíkovské\" rodiny a to částkou 100 Kč, která se bude vybírat do konce února.
Připomínáme, že dnes 4. 2. se dětské zkoušky nekonají z důvodu pololetních prázdnin.
V pátek 11. 2. jsou zkoušky normálně, ale NA ZÁMKU (boční vchod, 1.patro) z důvodu opravy haly.
V pátek 18. 2. se zkoušky nekonají z důvodu jarních prázdnin.
V pátek 28.1.2011 se budou na zkouškách odevzdávat všechny kroje k inventuře. Pokud jsou některé součásti malé, přiložte na obal lístek s požadavkem o výměnu. Zkontrolujte, prosím, jestli máte obal s krojem na cedulce podepsaný. Kdo z dětí se nebude moci zkoušky zúčastnit, prosíme rodiče, aby kroje po někom poslali. Děkujeme
Děti vystupují v pátek 21.1.2011 ve Včelarech na akci pro důchodce. Sraz v 16 hod. v kulturním domě ve Včelarech - bude zkouška s muzikou a v 17 hod.budeme vystupovat.Ihned po vystoupení mohou děti odejít.
Taneční zkoušky dětí budou probíhat normálně podle rozpisu, ikdyž na druhé půlce haly bude probíhat Dětský bazárek a dole ve sklepě Mikulášská diskotéka.
Velká pochvala pro naše dětské hrdiny, kteří zvládli sobotní vystoupení na Salaši a ani velká zima je neskolila. Vystoupení jste zvládli všichni na jedničku, tak doufám, že v pátek na zkoušce za námi nepřijde čert, ale Mikuláš. Rodičům moc děkujeme za pomoc a psychickou podporu, ikdyž tato akce byla tak narychlo. Všichni ze Salaše vzkazují poděkování, dětem poslali na zkoušku ještě nějakou dobrotu a zamluvili si děti i na příští rok.
V pátek 12.11.2010 se zkoušky nekonají. V hale probíhá veřejné zasedání.
Prosíme rodiče, kteří mají doma fotografie z nějakého vystoupení Botíku (hlavně mladších skupinek) a chtějí se o ně podělit, aby je zaslali na emailovou adresu Mizera.Pavel@seznam.cz nebo přinesli na některou páteční zkoušku.
V současné době probíhá kompletizování fotogalerie a rádi bychom z každého vystoupení nebo akce Botíku měli alespoň nějaké foto.

Předem děkujeme!
Z důvodu nízkého počtu dětí, které rodiče vypravují na hody, se odpolední vystoupení dětí z Botíku neuskuteční (další děti se odhlásily).
Připomínáme, že tento týden v pátek 17.9. se od 15 hodin koná v březolupské hale(zadní vchod) nábor nových členů.
Připomínáme rodičům, kteří ještě nenahlásili zda jejich dítě půjde na březolupské hody v kroji, nechť tak učiní nejpozději do tohoto pátku (17.9.). Buďte, prosím, ohleduplní k organizátorům a k ostatním rodičům, kteří své dítě chtějí na hody vypravit a čekajlí, zda budou děti vystupovat. Toto je jediná akce souboru, která je pro děti \"nepovinná\".Děkujeme
Chválíme všechny naše děti za krásné vystoupení a velkou výdrž na letošních Slavnostech vína v UH. Děkujeme maminkám, které vypravily své děti do průvodu, tím dokazují, že své děti vedou k lásce k tradicím, lidovému umění, odpovědnosti.
Velké poděkování patří mamince a babičce Sašky Dyntarové a
babičce Bilavčíkové, které se kromě perfektního dohledu nad naší nejmenší drobotinou staraly vzorně o jejich bříška. Děkujeme moc mamince Mikulincové a Hubáčkové za pomoc s dětmi, všem jmenovaným a taky paní Slížové a rodičům Krajčovým, že neváhali a oblékli se s námi do krojů a tím šli svým dětem příkladem.
1. zkoušky se konají v pátek 3.9.2010: 1. skupina v 15:00, 2. skupina v 16:00. Bude se zkoušet program na Slavnosti vína, proto rozdělení dětí zůstává prozatím stejné jako vloni (nové rozdělení po Slavnostech).
Na zkoušce děti také dostanou kroje na vystoupení. Děti z 1. skupinky musí mít bílé cvičky, jinak nebudou moci vystupovat!
Těšíme se na společné setkání!!!
Letos vystupují všechny dětské skupinky i dospěláci na Slavnostech vína. Zúčastníme se i průvodu. Věříme, že se k nám připojí co nejvíce krojovaných rodinných příslušníků. Děti kroje dostanou na 1. zkoušce - 3.9., rodinní příslušníci si mohou půjčit z botíkovské půjčovny-co nejdříve nahlásit!
Sraz krojovaných účastníků bude v sobotu 11.9. v 8:15 na parkovišti u Kauflandu v UH. Odtud se hromadně odebereme na seřadiště k mařatickým sklepům. Hned po průvodu se společně přemístíme do Smetanových sadů, kde děti dostanou občerstvení a v 13 hod. zde zahajujeme hlavní dětský pořad. Po vystoupení si rodiče své děti vyzvednou.
V 16 hod. na stejném místě vystupuje náš \"dospělý\" soubor.
Těšíme se, že nás letos bude co nejvíce a všichni se skvěle pobavíme!
Noví zájemci do dětských skupin Tanečního souboru Botík se budou přijímat v pátek 17.9.2010 od 15 hod. v hale v Březolupech.
I letos mají naše děti možnost vystupovat na hodech, proto nejpozději do 10.9.2010 potvrďte účast na lístku, který děti přinesou z první zkoušky (příp. na mail nebo tel.). Pokud budete potřebovat zapůjčení krojových součástí, je třeba tak učinit co nejdříve!!! (Děti jdou ve svátečním kroji).
Při malé účasti děti vystupovat nebudou, zúčastní se jen průvodu.
Děkujeme všem dětem za vystoupení na Farním dnu v Bílovicích, maminkám za přípravu krojů.
Připomínáme, že v úterý 29.6. se odevzdávají všechny dětské krojové součástky, a to v době od 17 do 19 hod. na zámku (vchod z boku jak je šicí dílna, krojárna v 1 patře).Prosíme maminky, aby vše zkontrolovaly (čísla kroj.součástí, obal, cedulka, otočné ramínko).
Gratulujeme našemu Františkovi Sližovi, který se v pěvecké soutěži "Zpívá celý region" stal jedním ze tří vítězů tohoto nultého ročníku, který se letos konal v Topolné. Poděkování patří také dalším naším tanečnicím, které zde soutěžily - Marťa Ondrůšková, Janča Suchánková a Peťa Šmídová.

Taneční soubor Botík se zúčastnil folklórního turnaje ve fotbale, který se konal 12.6. v Míkovicích. Turnaje se mimo jiné účastnily týmy Doliny, Cifry, Lintavy, Míkovjanu a muzikantů. Našemu souboru se nepodařilo postoupit ze skupiny a po prohrách 1:5 a 1:2 s Dolinou a Cifrou skončil na 5.místě. Z vítězství se nakonec radovala Cifra.

Děkujeme organizátorům za pozvání a slibujeme, že do příštího roku potrénujeme.
Všechny taneční skupinky budou vystupovat na Farním dnu v Bílovicích - v neděli 27.6.2010. Začátek zhruba kolem 13,30 hod., upřesníme. Na akci by měl být zajištěn autobus, který bude účinkující svážet. Kroje se budou odevzdávat v úterý 29.6.2010 odpoledne, časové rozmezí upřesníme.
Děkujeme mamince od Kajky Hubáčkové, která nám přislíbila pomoc při šití rukávců.
Děkujeme paní Dyntarové za přislíbený dar - bílé plátno.
Obracíme se na všechny maminky, babičky či tety, které jsou ochotny nám pomoc při zhotovování nových krojových součástí jak pro děti, tak i pro dospělou část souboru. Abychom mohli pořídit zase co nejvíce nových krojových částí(nebo obnovit vyřazené), snažíme se co nejvíce věcí pořídit svépomoci.Proto prosíme všechny ochotné lidičky, nechť se obrátí na vedoucí tanečních skupin . Jedná se o šití těchto krojových součástek :
- dívčí rukávce obyčejné (malé i větší)
- dívčí kordulky ( do půjčovny, v budoucnu pro všechna děvčátka))
- fěrtůšky (dětské i pro maminky na Slavnosti a pod.)
- skládané rukávce (do půjčovny - přijímání, hody...)
- chlapecké košile (dětské i dospělácké)
Gratulujeme našemu Františkovi Sližovi, který nás dnes reprezentoval v Pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku a vyhrál cenu Objev roku.
V pátek 2.4.2010 se zkouška 1. taneční skupiny nekoná z důvodu velikonočních prázdnin. 2 skupina má zkoušku normálně(zkouška s muzikou)
V sobotu 3.4.2010 vystupuje naše 2. dětská taneční skupinka v programu o našem regionu na náměstí v UH. Děti dnes na zkoušce dostanou lístečky s informacemi.Sraz v 9.15 h. u Reduty, kde budeme mít šatnu. Podrobnější informace či případné změny na zkoušce v pátek 2.4. Program začíná v 10 hod.
Blahopřejeme našemu Frantovi Slížovi ze střední taneční skupinky za dnešní perfektní výkon v pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku, která se konala v Uh. Hradišti.Frantík podal báječný výkon, nezalekl se konkurence ani poroty a spolu se dvěma dívkami postupuje do regionálního kola. To se uskuteční v neděli 18.4.2010 v 15 hod. ve velkém sále Klubu kultury v UH, takže všichni nachystat palce a půjdeme našeho Frantu podpořit.Tak ještě jednou velká pochvala a velké poděkování.
V pátek 29.1. (pololetní prázdniny) mají děti normální taneční zkoušky.
V pátek 5.2. (jarní prázdniny) taneční zkoušky odpadají.

Prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali kroj svého dítěte ke kontrole, aby tak učinili tento týden na zkoušce (22.1.).
Dobrovolný symbolický finanční příspěvek na 2. pololetí v hodnotě 100 Kč se vybírá do 5.3.2010.Za případné jiné finanční dary a sponzorské příspěvky předem děkujeme. Vše bude použito na pořizování a údržbu krojových součástí, případně na budování \"půjčovny krojů\", což je dlouhodobý projekt našeho souboru.
I v tomto roce budeme posílat finance na vzdělání a potřeby indické holčičky Mary, kterou náš taneční soubor adoptoval před třemi lety.Děkujeme všem rodinám, které se do této akce zapojily a vychovávají tak své děti k nesobeckosti, aby nebyli lhostejní a byly ochotny pomoci druhým. Naše Mary bude mít letos již 10 let, její studijní výsledky jsou vynikající a v každém dopise nám stále děkuje za naši podporu, které si moc váží. Dopisy jsou na požádání u vedoucích k nahlédnutí. I letos budeme od rodin, které se k adopci přihlásí, vybírat pro Mary částku 100 Kč. Prosíme rodiče, aby příspěvek uhradili do 5.3.2010. Za Mary mnohokrát děkujeme.
Přidány první fotky z obnovené premiéry "Vyjdi, slunéčko", tímto děkuji Ríšovi za jejich provedení.
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na pěkném průběhu letošního Březolupského vánočního jarmarku a výročního programu "Vyjdi, slunéčko"
- všem účinkujícím, dětem i dospělým, za krásné výkony
- vedoucím dětských tanečních skupin Pavči a Peti Zábojníkovým za choreografii a nácvik dětských pásem
- všem, kteří chodí pomáhat na dětské zkoušky
- všem maminkám za přípravu krojů (možná i tatínkům)
- všem rodičům i prarodičům, kteří nám přispěli výrobky, dobrotami či finančním darem do našich stánků
- maminkám, které nám pomohly s prodejem ve stánku před vystoupením
- maminkám a p. učitelkám, které zajistily dozor dětí při vystoupení
- p.Leovi Šopíkovi- našemu vinnému sponzorovi a p. Zdeňce Šopíkové za výrobky do stánku
- Peťovi Bernatíkovi a Zuzce Hořínkové za pomoc v bufetu
- zvukařské firmě Ríši Hrdinového za bezvadné ozvučení pořadu
- p. Šišákovi za pomoc s osvětlením
- mamince Šebestové - správkyni místní haly
- Broňovi Šopíkovi, p. uč. Horákovi a všem dalším filmařům a fotografům
- p. Mojžíškové za službu v šatně a p. Bilavčíkové za službu u vchodu
- všem našim příznivcům,kteří i přes řádění chřipky nás přišli podpořit
- OÚ v Březolupech a Nadaci D-K-S za celoroční podporu
- samozřejmě v neposlední řadě CM Burava, hlavně Kubovi Čechmánkovi za spolupráci
- a všem , kteří se podíleli na zdárném průběhu jarmarku a vystoupení. DĚKUJI. Za TS Botík Blanka Zábojníková
Tento týden se dětské zkoušky nekonají. Děti i rodiče si určitě zaslouží před Vánocemi volno. Zkoušky budou až v pátek 8.1.2010.Budou se také vybírat kroje.
Přejeme všem našim dětem i rodičům ničím nerušené prožití Vánoc, krásnou pohodu, bezva lidi kolem sebe, všem pevné zdraví a dětem v novém roce hodně pěkných zážitků z tancování a zpívání.
Generálka bude bez krojů. Každá skupinka ji bude mít
v čase svých zkoušek.
Prosíme rodiče o trpělivost. Zkoušky se mohou protáhnout(muzika, ozvučení,...)
Sraz dětí v 16:30 v hale v Březolupech. Vystoupení začíná v 17:00 hod.
Děti během celého vystoupení budou s paní učitelkou, po společné závěrečné děkovačce dostanou občerstvení a teprve pak si je mohou rodiče vyzvednout.

KROJE:
1.skupina:
KLUCI: drle, košile, bílé cvičky bez ponožek
HOLKY: rukávce, květovaný fěrtůšek, bílá zadní sukně, červená opasovačka a pentle do vlasů, bílé cvičky bez ponožek, panenka
2.skupina:
KLUCI: drle, košile, cikánky bez ponožek
HOLKY: rukávce, rubáš, květovaný či jednobarevný fěrtůšek, bílá zadní sukně, červená nebo vyšívaná opasovačka, červená pentle do vlasů, cikánky bez ponožek

Cikánky děti dostaly na zkoušce. Pokud jsou dětem velké, je potřeba dát dovnitř vložku či vycpat špičku vatou.
Inventární číslo na cikánkách neodpovídá číslu, které má dítě na svém kroji.
Přidány fotky z nedělní besedy s důchodci.
Chválíme všechny děti, které v neděli vystupovaly na Besedě s důchodci v Březolupech. Zvláště ti, co měli svoji premiéru, byli moc šikovní.
Děkujeme maminkám - p. Mikulincové, Hubáčkové, Šebestové a Mizerové, které pomohly s organizací vystoupení.
V pátek zkoušky normálně. Kroje se nevrací.
V neděli 8.11.2009 vystupuje Vaše dítě na „Besedě pro důchodce“ v hale v Březolupech. Vystoupení začíná ve 14:00. Sraz dětí bude v 13:30 v hale, převlékat do krojů se budeme v hale ve sklepě. Během vystoupení budou pro rodiče nachystány židle po kraji haly.
Po vystoupení děti dostanou odměnu a rodiče si je mohou vyzvednout. Všechny kroje jsou dětem zapůjčeny bezplatně.

KROJE-DĚVČATA: Prosíme maminky, aby děvčatům, která mají sukénky delší jak pod kolénka, zahly. Délka květovaného fěrtůšku musí být o 2 cm delší než délka bílé zadní sukně. Vše mírně naškrobit, sukénky naskládat do vrapů. Na nohy bílé cvičky bez punčoch či ponožek. Vlásky spletené nebo stáhlé do copu (červená pentle v kroji). Žádné barevné sponky, jen pinetky.
Děvčátka z 1. skupinky nezapomenou si vzít panenku (ne Barbínu).

KROJE-CHAPCI: Košili mírně naškrobit, drle není potřeba. Na nohy bílé cvičky bez ponožek.

Kroje se nebudou odevzdávat, zůstávají na prosincové vystoupení.
I letos se obracíme na rodiče s prosbou o pomoc při zajištění prodejních stánků a vystoupení všech našich botíkovských dětí na Vánočním jarmarku v Březolupech dne 12.12.2009. Jedná se o:
- výrobky do prodejních stánků
- cukrovinky do prodejního stánku s občerstvením
- občerstvení pro děti po vystoupení
- občerstvení pro večerní besedu na prodej (chlebíčky, jednohubky, minutky,......)
- finanční sponzorství
- jakákoli jiná pomoc

Veškeré výtěžek bude kryt náklady spojené se zaplacením muziky, zvukaře, osvětlovače a na pořízení chybějících krojových součástek.
Prosíme rodiče, kteří jsou ochotni nám s čímkoli pomoci, aby se domluvili u vedoucích.

Všem rodičům a přátelům za celý soubor předem moc a moc děkujeme!!!
Tento týden (23.10.) se všechny taneční zkoušky konají jako obvykle (i když je hala nachystaná na dozvuky).Prosíme rodiče, kteří měli na hody půjčené krojové součásti, aby je nezapomněli odevzdat. Děkujeme.
V pátek 30.10. mají sice děti podzimní prázdniny, ale zkoušky všech dětských skupin se konají jako obvykle z důvodu nacvičování programu na vystoupení pro důchodce v neděli 8.11. v Březolupech. Na těchto zkouškách děti obdrží podrobnější informace a kroje.
Děkujeme p. Šopíkové Zdeňce za ušití krojových košilí pro dospěláckou skupinu našeho souboru. Děkujeme Peti Zábojníkové za vyšití ornamentů na tyto košile.
Děkujeme všem členům souboru, kteří se aktivně zapojují do práce s dětmi v našich tanečních skupinkách.
Děkujeme všem maminkám, které vypravily své děti do průvodu na Slavnostech vína v UH. Děkujeme maminkám, babičkám i tatínkovi, kteří neváhali obléknout se do kroje a tak reprezentovat náš taneční soubor Botík. Velké poděkování patří p. Vaškových a p. Bilavčíkové za sladké občerstvení pro naše děti v průvodě. Děkujeme Zuzce Bernatíkové a Peťovi Michálkovi za náročnou reprezentaci březolupského stárkovského kroje. Děkujeme Peťovi Bernatíkovi za hudební doprovod v průvodě.Věříme, že příští rok se bude dětský soubor prezentovat v hojnějším počtu.
12.9.2009 - Slavnosti vína v UH(účast v průvodě). Botíkovský kroj, možno i svůj vlastní sváteční.
17.10.2009 - Slovácké hody v Březolupech(podle počtu přihlášených dětí, účast v průvodě + předtančení po průvodu v hale).Sváteční kroj vlastní, některé kroj. součástky možno zapůjčit v souboru.
8.11.2009 - Vystoupení na Besedě s důchodci - hala Březolupy
12.12.2009 - prodejní výstava výrobků na Jarmarku v Březolupech (výtěžek na kroje)
12.12.2009 - vystoupení celého souboru v obnovené premiéře programu "Vyjdi, slunéčko!". Termíny generálek upřesněji později.
Další akce v jednání.

Copyright © 2010, Botík, designed by Pavel Mizera, HTML 4.01 Transitional