tanecni soubor botik
Login: Heslo:
O nás

Historie


Taneční soubor Botík (dříve Březolupský Botík) vznikl v roce 1993, od té doby se v souboru vystřídalo mnoho členů. Takže se není čemu divit, když v současnosti se věnuje tanci v našem souboru kolem 90 tanečníků a tanečnic. Jsme rozčleněni do 4 skupin podle věku, od dětí z mateřské školky až po „dospěláky“. Náš soubor má základnu v Březolupech, ale jsou mezi námi i tanečníci téměř ze všech okolních obcí, kteří jsou rádi, že mají možnost věnovat se tanci.

Na začátku se tancovalo všechno možné a u všeho jsme si užili spoustu legrace. Od country tanců přes plesová předtančení v krásný šatech, až po variace na irské tance.

Vidět nás můžete na různých akcích jako jsou jarmarky, plesy, festivaly, folklórní setkání a dalších příležitostech pořádaných v Březolupech i jinde. Kromě jednotlivých vystoupení jsem již měli i několik větších programů jako třeba variace na muzikál „Mrazík“, vánoční program „Anděl sa nám zjevil“, program k 10. výročí založení „Jak jsme vyrostli“ a folklórní tématický program „Vyjdi, slunéčko“.

Vyjdi,slunecko

Dnes


Postupem času jsem přešli od tanečního mixu k lidovkám a dnes už se věnujeme jenom folklóru, který nás baví nejvíc. A nejde jen o tančení. V lednu 2007 jsme založili občanské sdružení Taneční soubor Botík, o.s., abychom mohli nějakým způsob aktivně rozvíjet činnost celého souboru i v jiných oblastech než jenom v tancování. Snažíme se o zachování kulturních tradic a kulturního dědictví v naší obci i v okolí. Pořádáme výuky zhotovování nových krojových částí a taky jak se o ně správně starat a udržovat je, např. skládání dívčích rukávců a šorců, zhotovování krojových vyšívání, vázání šátků, žehlení pánských krojových košil apod.

Setkani pod lipu - mali

Jeden z největších projektů, který se jsme se rozhodli zrealizovat a přispět tak k udržení lidové kultury, je „Zachování kulturního dědictví a tradic v naší obci a okolí“. Naším záměrem je vybudovat půjčovnu krojového materiálu pro všechny milovníky lidových tradic a folklóru. Sbíráme a vykupujeme veškerý krojový materiál i poškozený, ten opravujeme, kompletizujeme a připravujeme k dalšímu využití pro soubor i veřejnost.

Setkani pod lipu - velci

Adopce


Všechny nás, členy Botíku, spojuje radost z hudby a pohybu. Mimo to společně pořádáme i různé akce a programy, ať už jsou to sportovní odpoledne pro naše mladší členy, výuka tanců pro veřejnost nebo výroba předmětů na jarmark za účelem zakoupení nových krojů. Protože nám není lhostejná situace ani jiných dětí a chtěli bychom být pro ně nějak užiteční, rozhodli jsme se, že „adoptujeme“ prostřednictvím Diecézní charity Hradec Králové sedmiletou indickou holčičku MARY. Touhle cestou jí budeme finančními prostředky umožňovat a podporovat její vzdělání, které ji pomůže získat v budoucnosti kvalitní zaměstnání a tím i lepší životní podmínky.
Program Adopce na dálku je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z daleké Indie formou sponzorování jejich vzdělání a základní péče. Jejím cílem je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Záměrem sponzorského programu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj člověka a růst jeho osobnosti.

Adopce
Sponzorský příspěvek 5000 Kč je konkrétně použit na tyto prostředky:
- Školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školní brašnu a uniformu
- Školné a cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět)
- Strava a základní zdravotní péče

V Indii je zajištěn speciální odborný dohled nad sponzorovanými dětmi, který sleduje jejich pokrok v intelektuální, sociální, fyzické i duchovní sféře. V případě potřeby dětem poskytuje i doučování. Se svým „adoptivním dítětem“ Mary si můžeme dopisovat prostřednictvím indického koordinátora programu, který bude naše dopisy překládat do rodného jazyka Mary.. Podrobnější informace si můžete přečíst na domovských stránkách diecézní charity:

www.hk.caritas.cz/adopce

Sponzoring


Abychom tohle všechno mohli realizovat a úspěšně v tom pokračovat je nezbytná nějaká ta korunka a proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří naše úsilí podpořili nebo pravidelně podporují. Jedno zda finančním přispěním nebo vlastní pomocí při organizaci akcí, zhotovování krojového oblečení, výrobky na prodej při jarmarku atd.

Velké poděkování patří též následujícím:

Obec Březolupy
SRPŠ Březolupy
Nadace Děti-Kultura-Sport
Ing. Jiří Křen
Bohemia Transport
Obec Bílovice
Obec Topolná
Město Uherské Hradiště

Copyright © 2010, Botík, designed by Pavel Mizera, HTML 4.01 Transitional